Programma Amsterdam BIJ1 2022

Amsterdam is altijd al van ons.

De afgelopen vier jaar was Amsterdam BIJ1 de linkse waakhond in de raad. De problemen die voor ons liggen, vragen om een nieuwe politiek. Als jij ons steunt bij de aankomende verkiezingen, dan kunnen we aankomende jaren nog veel meer betekenen voor de stad.

Voorwoord door Jazie Veldhuyzen, lijsttrekker Amsterdam BIJ1

Toen de pandemie begon maakte ik me vooral zorgen over onze gezondheid, maar ik had ergens ook een beetje hoop dat het uiteindelijk tot positieve verandering zou leiden. Bijvoorbeeld dat steeds meer mensen zouden inzien dat de vermarkting van de zorg en andere sectoren alleen maar leidt tot ellende. Ondanks alle solidariteit van Amsterdammers die zich inzetten om anderen te helpen, lijkt de positieve verandering waar ik op hoopte nu een stuk verder weg dan aan het begin van de crisis.

Wereldwijd worden mensen geraakt door het virus, wat ons met elkaar zou kunnen verbinden. Toch is er alleen maar meer verdeeldheid ontstaan en is de invloed van extreemrechts nog verder toegenomen. We hadden deze crisis kunnen gebruiken om de bestaanszekerheid van iedereen te garanderen, maar in plaats daarvan zijn de rijken nog rijker geworden en de armen nog armer. Het is tijd voor échte verandering, wereldwijd, het is tijd dat de behoeften van mensen, dieren en de planeet en niet die van het grote geld centraal worden gesteld.

Radicale verandering begint altijd van onderop. De parlementaire politiek is voor mij dan ook geen einddoel, maar een middel om links weer naar links te trekken en progressieve bewegingen en de vakbondsstrijd te versterken. Ik stel mezelf verkiesbaar omdat ik als volksvertegenwoordiger wil blijven strijden in de raad en op straat, én om de macht te blijven controleren vanuit een intersectioneel en antikapitalistisch perspectief. Maar vooral ook om solidariteit te organiseren met Amsterdammers die niet worden gehoord door de gevestigde politiek.

De afgelopen jaren heeft Amsterdam BIJ1 veel successen behaald met slechts één zetel. Op ons initiatief is bijvoorbeeld de klimaatcrisis uitgeroepen, worden dak- en thuislozen niet meer beboet als ze op straat slapen, wordt de thuissituatie van leerlingen niet meer meegenomen in schooladviezen, worden er informatiebordjes geplaatst bij straten die zijn vernoemd naar koloniale schurken, is er extra geld vrij gemaakt voor alleenstaande ouders, komen er genderneutrale toiletten in publiek toegankelijke gebouwen van de gemeente en zijn (kleine) culturele instellingen buiten het centrum meegenomen in het culturele herstelplan. Samen met andere partijen hebben we ervoor gezorgd dat er onderzoek is gedaan en excuses zijn gemaakt voor de rol van Amsterdam in het slavernijverleden.

Het is tegelijkertijd ook de trieste realiteit dat Amsterdam steeds meer een pretpark wordt voor de rijken. Amsterdammers met een kleine portemonnee worden de stad uitgejaagd omdat woningen onbetaalbaar zijn geworden. Bewoners die zichzelf organiseren en in opstand komen tegen gentrificatie, voelen zich vaak niet gehoord of zelfs bedonderd door de gemeente. Door de pandemie zijn nog meer mensen in de armoede terecht gekomen. Mensen slapen noodgedwongen in de kou op straat. De gemeente voert zelfs rechtszaken om kunstenaars en ongedocumenteerde vluchtelingen dakloos te maken. Ondertussen dreigt de klimaatcrisis de wereld zoals wij die kennen in rap tempo te verwoesten.

De afgelopen vier jaar was Amsterdam BIJ1 de linkse waakhond in de raad. De problemen die voor ons liggen, vragen om een nieuwe politiek. Als jij ons steunt bij de aankomende verkiezingen, dan kunnen we aankomende jaren nog veel meer betekenen voor de stad.

Een stem op Amsterdam BIJ1 is een stem op meer huisvesting en minder woningmarkt. Voor meer cultuur en minder multinationals. Voor structurele financiering van bewonerscollectieven, zodat zij van onderop een tegenmacht kunnen opbouwen tegen de uitverkoop van de stad. Een stem op Amsterdam BIJ1 is een stem op klimaatrechtvaardigheid. Voor een Amsterdam waar niemand noodgedwongen op straat hoeft te slapen. Voor de waarborging van de bestaanszekerheid en mensenrechten van iedereen in onze stad.

Jazie Veldhuyzen

Lijsttrekker Amsterdam BIJ1

Beste lezer,

Wij hebben geprobeerd het programma zo toegankelijk mogelijk te schrijven, zodat de meeste mensen kunnen lezen waar Amsterdam BIJ1 voor staat. Toch zullen sommige politieke woorden en begrippen niet bij iedereen bekend zijn. Die zijn in de tekst zoveel mogelijk uitgelegd. Andere moeilijke woorden en begrippen hebben we gemarkeerd met een gele achtergrond en uitgelegd in de woordenlijst.

Programmacommissie Amsterdam BIJ1

Inleiding

Pleidooi voor een sociale stad

Antiracisme & dekolonisatie

Voor een dekoloniaal Amsterdam

Wonen

Kraak de wooncrisis

Armoedebestrijding

Geen Amsterdammer in armoede

Werk & inkomen

Werknemers boven winst

Klimaat

Klimaatrechtvaardigheid, nu!

Zorg

Haal de markt uit de zorg

Onderwijs

Pak kansengelijkheid grondig aan

Zelfbeschikking & toegankelijkheid

Ons Amsterdam, jouw leven

Asiel & migratie

We zijn allemaal Amsterdammers

Democratisering & sociaal werk

Amsterdam maken we samen

Veiligheid

Een veilige stad voor iedereen

Kunst & cultuur

De creatieve stad

Economie

Een economie die werkt voor iedereen

Digitale rechten & technologie

Onze stad, onze data

Verkeer

Bereikbaar & toegankelijk Amsterdam

Woordenlijst