Verkeer

Bereikbaar en toegankelijk Amsterdam

Wij staan voor een toegankelijke stad. Dit betekent ook een bereikbare stad, voor iedereen. Het openbaar vervoer (OV) is alleen voor veel mensen te duur, sommige haltes en trams zijn niet (rolstoel)toegankelijk, en ook is veilig fietsen vaak een uitdaging. Wij zetten ons daarom in voor gratis lokaal en regionaal OV, zeker voor de doelgroepen die dit het hardste nodig hebben. Daarnaast moet het OV toegankelijker en het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uitgebreider.

Naast betaalbaar en toegankelijk OV, streven wij naar een Amsterdam voor fietsers en voetgangers. Automobiliteit met privéauto’s willen we beperken - hiermee voorkomen we overmatig ruimtegebruik, luchtvervuiling, verkeersslachtoffers en geluidsoverlast. De verhoging van parkeergelden moet echter geen klassistische maatregel worden. Voor stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord geldt deze maatregel dan ook niet. Daarnaast zetten we in op een fietsstad die toegankelijk is voor al onze inwoners, ook de inwoners met weinig geld.

Bij de verbetering van het OV en bereikbaarheid binnen de regio staat duurzaamheid voorop: alle woonwijken worden milieuzones en er worden geen snelwegverbindingen rond de stad aangelegd. Ook steken wij een stokje voor de uitbreiding van Schiphol en willen we een beperking van het aantal vluchten.

Om Amsterdam voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken, stelt Amsterdam BIJ1 de volgende standpunten op:

Openbaar vervoer écht openbaar

 • BIJ1 staat voor een OV dat écht openbaar is - de gemeente zet zich bij de landelijke overheid in voor gratis OV. Amsterdam zoekt actief met de Metropoolregio naar manieren om het lokale/regionale OV gratis te maken. Tot die tijd wordt het OV gratis voor 55-plussers en Amsterdammers met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Ook jongeren krijgen een gratis OV-abonnement zodat zij naar school kunnen in een ander stadsdeel.
 • Elke Amsterdammer moet toegang hebben tot het OV op maximaal 350 meter loopafstand van een halte. Om dit te bereiken is de gemeente ook bereid te werken met MaaS. Hieraan worden wel drie voorwaarden gesteld: (1) MaaS moet in Amsterdam geheel in openbare handen zijn, (2) het gebruik van deze dienst mag voor de reiziger niet duurder zijn dan het reguliere OV en (3) er moet een minimumloon van € 14,- per uur voor MaaS-medewerkers zijn. Daarnaast wordt bij alle OV-bedrijven die aan de gemeente gebonden zijn ingezet op een minimumloon van € 14,- per uur.
 • De Toekomstvisie Sociaal Vervoer van de gemeente en Vervoerregio Amsterdam is niet voldoende: we kunnen níét wachten tot 2030 met het toegankelijk maken van het Amsterdamse OV. Al helemaal niet als dit samen gaat met de afbouw van het AOV. Bovendien zijn niet alle nieuwe trams en haltes écht toegankelijk gebouwd. BIJ1 eist dat voor 2025 alle bestaande haltes zijn omgebouwd. De CROW-publicatie 233 Handboek Halteplaatsen wordt hierbij het uitgangspunt. Ook eist BIJ1 dat alle nieuw opgeleverde trams volledig toegankelijk zijn. Voor de al geleverde nieuwe en ontoegankelijke 15G-trams geldt dat ze worden omgebouwd. Hierbij is de evaluatie van ervaringsdeskundigen altijd de standaard, niet de portemonnee van de gemeente.
 • De afbouw van het AOV volgens de Toekomstvisie Sociaal Vervoer (gestart in 2022) wordt per direct stopgezet. De beperking van het AOV kan alléén samengaan met daadwerkelijk toegankelijk OV: we beginnen dus niet met de afbouw voor 2025. Hierbij gaat de grens aan het aantal kilometers geheel uit het AOV. Het AOV blijft tot 2025 onbeperkt beschikbaar, betaalbaar, van goede kwaliteit en stipt. Bovendien mag het AOV alleen overgezet worden op MaaS als die dienst in Amsterdam geheel in openbare handen is.
 • De gemeente doet onderzoek naar een nieuwe metrolijn van Oost naar West. Hierin worden ook andere opties zoals een (snel)tram meegenomen en tegen elkaar afgewogen. We geven geen voorrang aan het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het doortrekken van de metroverbinding naar het noorden en het sluiten van de Ringlijn zijn wel een optie.

Een Amsterdam voor fietser en voetganger

 • Een bijdrage aan de kosten van een fiets is momenteel opgenomen in de scholierenvergoeding. Ook volwassenen met een laag inkomen (stadspas met groene stip) kunnen een bijdrage krijgen als zij een fiets en een goed slot kopen.
 • De gemeente streeft op zoveel mogelijk wegen naar een maximumsnelheid van 30 km/u.
 • Alle drukke straten behouden fietsvoorzieningen. Deze mogen niet verdwijnen, ook als er een maximumsnelheid van 30 km/u geldt voor auto’s.
 • Waar dat kan worden woonstraten aan één kant parkeervrij. Hierdoor komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het programma Autoluw wordt verder ontwikkeld. Hierbij is er speciale aandacht voor de gevolgen voor autogebruikers met een kleine portemonnee.
 • Een belangrijke stap richting een autoluwe stad is de aanleg van extra P+R-plaatsen langs de ringweg. Bezoekers moeten hun auto daar parkeren en bewoners kunnen hier een extra goedkope parkeervergunning krijgen. De P+R-plaatsen worden goed verbonden met het OV in de stad.
 • Overal in de gemeente en vooral bij centrale punten zoals stations, overstappunten en publieke gebouwen, worden voldoende parkeervoorzieningen geregeld voor fietsers.
 • Grote, zware en/of snelle 'fiets-achtigen' verstoren de veiligheid en rust op fietspaden die nodig zijn voor kwetsbare fietsers. Deze moeten op de rijbaan, niet op het fietspad. Dit is in lijn met de aanbeveling van SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.
 • Er komen meer fietslessen voor mensen die niet (goed) kunnen fietsen en fietsveiligheidstrainingen voor oudere fietsers.
 • Het Praktisch Verkeersexamen op de fiets en het project Fietsen naar het Voortgezet Onderwijs worden voor alle basisschoolleerlingen toegankelijk.
 • We gaan het wildparkeren van fietsen tegen door goede parkeergelegenheid te regelen. Stallingen of rekken voor (brom)fietsers komen op voormalige autoparkeervakken.

Schiphol en autoverkeer: krimpen en verduurzamen

 • Amsterdam maakt zich hard voor de krimp van Schiphol. Binnenlandse en nachtvluchten worden per direct verboden en het aantal vluchten per jaar wordt beperkt tot maximaal 300.000 vluchten in 2025 en 250.000 daarna.
 • Waar dat nog niet het geval is, wordt op alle omringende snelwegen een snelheidslimiet van 80 km/u ingevoerd.
 • In en rond Amsterdam worden geen nieuwe snelwegverbindingen aangelegd. Ook worden er geen snelwegverbredingen meer uitgevoerd.
 • We breiden de milieuzones uit naar alle woonwijken, parken en natuurgebieden. Aangrenzende wegen worden hier ook onder gerekend. Mensen die in de problemen komen willen we helpen met inruilsubsidies en meer OV en deelvervoer.
 • De gemeente gaat alleen nog maar gebruik maken van milieuvriendelijke methodes om de wegen tijdens winterweer verkeersveilig te houden. Het toegankelijk houden van stoepen en fietspaden voor onder andere rolstoelen, scootmobielen en rollators hebben hierbij voorrang.
 • We regelen afleverplekken voor pakketdiensten, zodat pakketten niet meer aan huis geleverd hoeven worden. Zo verminderen we het autoverkeer en vergroten we het gemak voor bezorgers en ontvangers.
 • Vrachtverkeer voor de bevoorrading van winkels wordt ingeperkt door het creëren van speciale afleverpunten buiten de Ring. We bevorderen daarmee kleinschalige en elektrische bevoorrading.

Ga terug naar het programma overzicht