Amsterdam BIJ1

Welkom op de website van Amsterdam BIJ1

Wij zijn dé partij die pal staat voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle Amsterdammers. Sinds onze oprichting in 2018 hebben wij met passie en toewijding het geluid van de straat naar de Amsterdamse gemeenteraad gebracht.

Amsterdam BIJ1 heeft een indrukwekkend verkiezingsresultaat geboekt, met maar liefst drie zetels als erkenning voor onze idealen. Helaas hebben recente ontwikkelingen, zoals de afsplitsing van Carla Kabamba, Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi, geleid tot het verlies van vertegenwoordiging in de Amsterdamse raad. Desondanks hebben onze voormalige fractievoorzitter Dinah Bons, gesteund door vreer Verkerke en Marcella Minerva, ons door deze uitdagende periode geleid tot aan het reces van 2023.

Daarnaast willen we graag benadrukken dat we nog altijd actieve en betrokken BIJ1ers hebben binnen verschillende stadsdelen van Amsterdam. In Zuid, Zuidoost, West en Centrum zijn er stadsdeelcommissieleden die met enthousiasme werken aan het verwezenlijken van onze idealen op lokaal niveau. Deze toegewijde leden staan klaar om met je in contact te treden, vragen te beantwoorden en samen te werken aan positieve veranderingen in onze stad.

Als je specifieke kwesties wilt bespreken die betrekking hebben op jouw wijk of stadsdeel, moedigen we je van harte aan om contact op te nemen met de desbetreffende stadsdeelcommissieleden. Samen kunnen we lokale vraagstukken aanpakken en bijdragen aan een inclusiever en rechtvaardiger Amsterdam voor iedereen. Hun contactgegevens en verdere informatie vind je hier:

We zijn ervan overtuigd dat deze actieve BIJ1ers een waardevolle bron van kennis en betrokkenheid zijn, en ze staan graag voor je klaar.

Het afgelopen jaar is intens geweest, gekenmerkt door een vertrekkend bestuur en afsplitsende raadsleden. Deze dynamiek heeft tijdelijk geleid tot een leegte in ons afdelingsbestuur. Gelukkig heeft een toegewijd ledeninitiatief zich ingezet om een solide proces te ontwikkelen voor de vorming van een interimbestuur. Dankzij hun inzet is op 19 februari 2023 tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw tijdelijk bestuur gekozen. Hoewel dit nieuwe bestuur inmiddels te maken heeft gehad met het vertrek van twee leden, blijft Saskia Meiland als voorzitter van Amsterdam BIJ1 vastberaden aan het roer. Bovendien hebben de bestuurscommissieleden uit Zuidoost en West hun bereidheid getoond om als bestuursondersteuners bij te dragen.

De eerste stappen richting heropbouw van onze afdeling zijn gezet, en we zijn ervan overtuigd dat we sterker dan ooit tevoren uit deze uitdagingen zullen komen. We vertrouwen op de immense steun van onze gewaardeerde leden om onze koers voort te zetten.

Samen bouwen we aan een krachtiger, rechtvaardiger en inclusiever Amsterdam.

aan het laden