Amsterdam BIJ1

Wij zijn de Amsterdamse afdeling van BIJ1, dé partij die staat voor radicale gelijkwaardigheid. Sinds 2018 brengt onze fractie het geluid van de straat naar de Amsterdamse gemeenteraad.

Amsterdam BIJ1 heeft een mooi verkiezingsresultaat behaald met drie zetels. Helaas zijn er door afsplitsing van Carla Kabamba nog maar twee zetels over. Jazie Veldhuyzen heeft ons door de campagne en de eerste maanden van het nieuwe raadsseizoen getrokken, maar om gezondheidsredenen heeft hij het stokje van fractievoorzitter voorlopig overgedragen aan Dinah Bons. Samen met raadslid Nilab Ahmadi gaat zij als een speer, ondersteund door fractievertegenwoordigers vreer verkerke, Girma Segaar en Marcella Minerva.

Op deze website vind je het programma, en het laatste nieuws over ons werk in de gemeenteraad. Voor vragen, uitnodigingen, en persverzoeken aan Amsterdam BIJ1 kun je mailen naar amsterdam@bij1.org.

Ledeninitiatief

Het is ook anderszins een heftig jaar geweest, met een moeizame campagne, en een bestuur dat uiteindeljk boos is opgestapt. Daardoor zit Amsterdam BIJ1 nu zonder afdelingsbestuur. Om problemen in de toekomst te voorkomen is een ledeninitiatief nu bezig met het voorbereiden van een deugdelijk proces dat tot een interimbestuur moet leiden.

Hiertoe is een kandidatencommissie aangezocht die de nieuwe bestuurskandidaten gaat onderzoeken en de ALV voor de bestuursverkiezing mee helpt organiseren. Details over het proces staan in de laatste afdelingsnieuwsbrief. Wil je de fractie bereiken kun je mailen naar fractie-amsterdam@bij1.org. Het ledeninitiatief kan je mailen op ledeninitiatief@gmail.com