Inleiding

Amsterdam is altijd al van ons

Pleidooi voor een solidaire stad

Veel Amsterdammers worden geraakt door verschillende problemen die in de stad spelen. Wij verliezen onze buurten aan investeerders en multinationals. We zien dat de ongelijkheid in de gemeente toeneemt. Etnisch profileren is de norm bij de politie, tegelijkertijd zijn er enorme problemen als het gaat om kansengelijkheid omtrent wonen, werk en onderwijs. Deze negatieve ontwikkelingen hebben ernstige gevolgen voor Amsterdam en haar inwoners.

Want voor de mensen die uit de stad verdrongen zijn, is het soms onmogelijk om terug te keren. Als onze natuur en lucht nog verder wordt vervuild, komt het waarschijnlijk niet meer zo groen en schoon terug. De tijd die onze jongeren verliezen aan de gevolgen van te lage schooladviezen en etnische profilering, krijgen zij ook niet meer terug. Zo dwingt het huidige beleid ons steeds weer om bezig te zijn met overleven, in plaats van te beschermen en verbeteren van wat we al hebben.

Het is hoog tijd om op te staan en te breken met het beleid van het huidige college. We moeten breken met het beleid dat woningen onbetaalbaar maakt, waardoor de kwaliteit van zorg ondergeschikt raakt aan de winsten van zorg-ondernemers en dat armoede en schuldenproblematiek in stand houdt. En het verdeelt ons. Als we doorgaan met dit beleid betalen de bewoners hiervoor de rekening en wordt het steeds lastiger om een Amsterdammer te zijn.

De zittende macht doet alsof de stad niet toebehoort aan alle Amsterdammers – iedereen die er al woont en die er (weer) wil komen wonen. Ze zorgen ervoor dat er alleen plek voor je is als je genoeg geld verdient. Amsterdam BIJ1 zal dit altijd bestrijden en ieders plek in de stad beschermen. Wij streven naar een menswaardig bestaan voor alle (toekomstige) bewoners van Amsterdam.

We staan met elkaar op de drempel van een nieuwe wereld. Dit verkiezingsprogramma is een oproep om elkaar vast te houden en elkaar mee te nemen. Een oproep tot verzet en tot solidariteit.

Wij laten niemand achter en nemen iedereen mee.

Amsterdam is altijd al van ons.