Doet feminisme er nog toe in deze tijd? En wat voor soort feminisme dan? Gaat het alleen maar om quota's voor meer vrouwen in de top? Gaat het om de loonkloof? Het doorbreken van het glazen plafond? En wie veegt daarna de scherven op? Meer vrouwen in de Tweede Kamer, zeker. Maar is het hedendaags feminisme er ook voor kassa medewerkers in de supermarkt? En hoe verhoudt het hedendaags feminisme zich tot mannen, of andere genders?

Eva Yoo Ri Brussaard

Oprichter en voorzitter van de stichting Single SuperMom, het grootste netwerk voor alleenstaande moeders in ons land. Single SuperMom zet zich in voor de gelijkwaardigheid, emancipatie en economische zelfstandigheid voor alleenstaande moeders.

Anja Meulenbelt

Bestuurslid van Amsterdam BIJ1 en al een halve eeuw feminist. Anja spreekt over waarom BIJ1 feministisch is en op welke manier. Anja geeft haar kritische blik op feminisme anno 2020 en verbindt het met sociale klasse en het corona tijdperk.

Moderator: Marieke Anna Hermsen

Fractiemedewerker Amsterdam BIJ1.

Relevante links bij de Webinar:

*Aan ondertiteling wordt gewerkt.

Over BIJ1 live webinars:

Amsterdam BIJ1 organiseert deze tweewekelijkse serie webinars met verdiepende lezingen over verschillende politieke en maatschappelijke speerpunten van onze partij. Leden en geïnteresseerden zijn welkom om dit online bij te wonen. We nodigen verschillende sprekers uit, waaronder onze partijleider, duo-raadsleden, bestuursleden en andere betrokkenen. Zij bespreken de thema’s vanuit hun inhoudelijke expertise of persoonlijke en politieke ervaring. De thema’s behandelen we zo intersectioneel en actueel mogelijk.

Kijk ook de vorige webinars:

BIJ1-kleurenbalk