Contact

 

 

 

 Amster­dam BIJ1 staat je graag te woord.

 

Uit­no­di­gin­gen en pers­ver­zoe­ken aan de frac­tie van Amster­dam BIJ1 kunt u rich­ten tot het frac­tie­bu­reau. Stuur dan een mail naar amsterdam@bij1.org en ver­meld in het onder­werp de datum, loka­tie en naam van het eve­ne­ment of als het gaat om een inter­view de naam van uw orga­ni­sa­tie en het onder­werp van het inter­view.

 

Heeft u een foto nodig voor pro­mo­tie van uw eve­ne­ment waar een Amster­dam BIJ1 kan­di­daat komt spre­ken? Voor onli­ne gebruik zie facebook persfoto’s album. Voor hoge­re reso­lu­tie foto’s voor print of hori­zon­ta­le foto’s voor pro­jec­tie mail naar amsterdam@bij1.org.

 

Wilt u een vraag stel­len of uit­no­di­ging stu­ren die niet gaat over gemeen­te Amster­dam dan kunt u terecht bij het lan­de­lijk par­tij­bu­reau.

 

Poli­tiek & Pers lan­de­lijk: