17 september 2020

Het voorstel van de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP: ‘Samen sterker uit de crisis’ werd vorige week in de raad besproken. Hierin geven zij antwoord op de vraag hoe de stad om moet gaan met de gevolgen van de coronacrisis.

BIJ1 kon helaas niet aanwezig zijn, maar ziet in dit plan een paar goede ideeën. Zoals het voorstel om dak- en thuislozen sneller in aanmerking te laten komen voor sociale huurwoningen door het urgentieaantal te verhogen. Alhoewel het opmerkelijk is dat wij hier eerder al een motie over hebben ingediend die werd afgewezen door het college en de coalitiepartijen.

Maar, er moet ook flink bezuinigd worden en dat vereist moeilijke keuzes. Het is opvallend dat deze coalitiepartijen nu het grootste deel van die moeilijke keuzes voor zich uitschuiven. Daar draait het volgende college dan straks voor op.

Er zijn nu wel een aantal keuzes gemaakt waar wij het absoluut niet mee eens kunnen zijn. De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP kiezen ervoor om:

  • Meer woningen te bouwen in het zogenaamde ‘middensegment’, ten koste van sociale huurwoningen. Hiermee denken zij leraren, verplegers en politieagenten te helpen, maar voor hen zijn deze woningen vaak onbetaalbaar. Er moet juist meer worden geïnvesteerd in sociale huurwoningen.
  • In deze bestuursperiode 2.5 miljoen euro te bezuinigen op buurtbudgetten én 1 miljoen euro op democratisering. Dit is ongehoord en een absolute schande voor een coalitie die zich voorstelt als aanjager van lokale democratie en participatie.
  • In deze bestuursperiode twee miljoen euro te bezuinigen op culturele broedplaatsen. Dit is een keiharde klap voor individuele kunstenaars, die ook al de pineut zijn van de bizarre uitkomst van de subsidieverdelingen aan culturele instellingen.
  • Een enorme bezuiniging door te voeren op de noodopvang voor dakloze gezinnen, met als gevolg dat meer dan 60 gezinnen op straat komen te staan. Met deze keuze zet de coalitie moeders met kinderen letterlijk in de kou op straat. Een regelrechte schande.

Bij de bespreking van de begroting komen wij hierop terug en doen wij waar mogelijk alternatieve voorstellen, zodat de bovenstaande keuzes hopelijk niet te hoeven worden gemaakt.

BIJ1-kleurenbalk