west 1 - Dorien Ballout

Dorien Ballout is 49 jaar, actief BIJ1–lid sinds 2018 en vrijwillig fractieondersteuner van de Amsterdamse BIJ1-fractie. Daarnaast is zij bestuurslid van BDS Nederland, NT2 docent en instructor coach, partner van Ali en moeder van 2 tieners.

In de bijna 20 jaar dat zij in Bos en Lommer woont, heeft zij de buurt totaal zien veranderen door het beleid van gentrificatie. Door sloop en verkoop van sociale huurwoningen zijn veel oorspronkelijke bewoners de buurt uitgedreven en met hen de buurtvoorzieningen, om plaats te maken voor het kapitaal. Dit vergroot de ongelijkheid en verzwakt de gemeenschap.

Dit proces moet worden gestopt en omgekeerd, in Bos en Lommer en in heel stadsdeel West. Dorien wil graag haar uiterste best doen om Amsterdam West terug te geven aan de bewoners.