Webinar: De speerpunten van BIJ1 met Sylvana Simons

Artikel 1 van onze grondwet stelt dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen, gelijk behandeld worden. Helaas laat de dagelijkse realiteit zien dat daar weinig van terecht komt. Discriminatie tiert in alle lagen van onze samenleving welig, of het nu gaat om racisme, seksisme, of om een enorme ongelijkheid tussen arm en rijk. Dat werkt door in onze persoonlijke sfeer maar die ongelijkheid is ook institutioneel verankerd. BIJ1 stelt zich tot doel om zowel de discriminatie en uitsluiting van de verschillende groepen aan de orde te stellen, maar we vinden het ook cruciaal dat dat samen gaat met een nieuwe, antikapitalistische politiek.

BIJ1 partijleider Sylvana Simons besprak dit en meer in de eerste editie van onze BIJ1 Webinar series op woensdag 27 mei om 17.00 uur.

Moderator: Jaap Kooijman

Bestuurslid Amsterdam BIJ1.

Kijk hier de webinar terug:

Over BIJ1 LIVE | Webinars:

Amsterdam BIJ1 organiseert deze tweewekelijkse serie webinars met verdiepende lezingen over verschillende politieke en maatschappelijke speerpunten van onze partij. Leden en geïnteresseerden zijn welkom om dit online bij te wonen. We nodigen verschillende sprekers uit, waaronder onze partijleider, duo-raadsleden, bestuursleden en andere betrokkenen. Zij bespreken de thema’s vanuit hun inhoudelijke expertise of persoonlijke en politieke ervaring. De thema’s behandelen we zo intersectioneel en actueel mogelijk.