Dankzij BIJ1 verdwijnt thuissituatie als criterium schooladvies

Maandag 21 december

Dankzij een motie van BIJ1 gaat het opstellen van het basisschooladvies wezenlijk veranderen om hiermee de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren. Met de motie in juni vroegen wij de wethouder in gesprek te gaan met schoolbesturen om manieren te zoeken om de thuissituatie minder een rol te laten spelen in het schooladvies.

Dit is goed nieuws! We hebben met deze motie een belangrijk discriminerend element uit de schooladvisering weten te halen.

BIJ1 partijleider en voormalig gemeenteraadslid Sylvana Simons

Gesprekken met schoolbesturen

Wethouder Moorman maakte afgelopen woensdag bekend dat de gesprekken met schoolbesturen hebben geleid tot de aanpassing van de kernprocedure, waarin schoolbesturen in het Amsterdamse primair- en voortgezet onderwijs afspraken maken over de overstap van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, inclusief de wijze waarop de plaatsing gebeurt.

In een brief aan de raadsleden schreef de wethouder: "Leerkrachten worden nu niet langer gevraagd de thuissituatie van leerlingen mee te wegen bij het opstellen van het basisschooladvies. Deze wijziging wordt gedaan mede op basis van de door uw raad aangenomen motie van lid Simons inzake gesprekken met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen en het BBO voor aanpassing kernprocedure." De Kernprocedure 2021 is afgelopen woensdag gepubliceerd.

Kansenongelijkheid in het Amsterdamse onderwijs

Het (zwaar) laten meewegen van de thuissituatie zorgt ervoor dat kinderen vaak worden beoordeeld naar aanleiding van bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders. Het aantal ondergeadviseerde leerlingen in Amsterdam is in de afgelopen vijf jaar gestegen. In Amsterdam hebben leerlingen met 'lager' of praktisch opgeleide ouders, een niet-westerse migratieachtergrond, leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen en uit eenoudergezinnen een grotere kans om ondergeadviseerd te worden.

Wij zijn erg blij met deze belangrijke stap naar kansengelijkheid in het onderwijs. BIJ1 zal de naleving hiervan uiteraard scherp in de gaten houden. De raad bespreekt de afhandeling van de motie in de vergadering van de raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs op 27 januari 2021.

Een veelbesproken onderwerp

De strijd voor gelijke kansen in het Amsterdamse onderwijs is een veelbesproken thema de laatste weken, mede dankzij de populaire documentaireserie Klassen op NPO waarin "Sarah Sylbing en Ester Gould achtstegroepers volgen vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatiedrang. Gelukkig zijn er de zeer betrokken leraren, de mentor, de bestuurder en de wethouder."

De strijd voor kansengelijkheid is nog niet af

In eerdere commissies hebben wij ook kritische vragen gesteld en moties ingediend over het nieuwkomersonderwijs en de kansengelijkheidsaanpak. Wij blijven de kansengelijkheidsaanpak uiteraard kritisch volgen.

Naar aanleiding van het artikel van AT5 besprak de raad dit in september in de commissie. BIJ1 partijleider en toenmalig raadslid Sylvana Simons vroeg de wethouder of zij zich ook richt op het gebrek aan consequenties en/of draagvlak bij scholen en schoolbesturen om dit probleem aan te pakken. Wethouder Moorman gaf daarbij aan sanctioneren als last resort te zien, omdat bijvoorbeeld het terugtrekken van subsidie dan alsnog de leerlingen zou raken. Er wordt ingezet, in goed gesprek met de scholen, op het zoeken naar de oorzaken en het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de scholen om de kansengelijkheid te verbeteren. BIJ1 zal op zoek blijven gaan naar manieren om de kansengelijkheidsaanpak passend en effectief in te zetten.

Wij danken iedereen die zich hier voor heeft ingezet, en ook onze eigen fractiemedewerker Marieke Hermsen voor haar harde werk op dit dossier.

---

Voor persvragen of contact met een woordvoerder: graag contact opnemen met Michelle Meiners, michelle@bij1.org / whatsapp / telefoon: 0616510382