17 november 2020

BIJ1 en DENK willen de bevoegdheid om over te gaan tot preventief fouilleren ontnemen van de burgemeester. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich eerder dit jaar uitgesproken tegen preventief fouilleren en ook in het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP staat letterlijk deze maatregel niet toegepast zal worden in Amsterdam. Preventief fouilleren leidt namelijk niet tot minder wapengeweld, wel zet het onder meer aan tot etnisch profileren. Desondanks gaat burgemeester Halsema toch door met een proef om preventief te fouilleren in de stad. Wij willen daarom deze bevoegdheid ontnemen van de burgemeester en dienen hiertoe een initiatiefvoorstel in.

De negatieve gevolgen van preventief fouilleren zijn ronduit bekend. Preventief fouilleren maakt inbreuk op de privacy en lichamelijke integriteit van burgers, heeft een negatief effect op de legitimiteit en beoordeling van de politie als geheel, en is een ineffectief en inefficiënt middel gebleken voor het tegengaan van wapengeweld en wapenbezit. Ook tonen verschillende onderzoeken aan dat preventief fouilleren hoogstwaarschijnlijk leidt tot etnisch profileren. En zelfs als de wijze van het selecteren van individuen die gefouilleerd moeten worden volledig aselect is, gaat van het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden een discriminatoire werking uit. Het zijn tenslotte de wijken met relatief veel mensen met een lage sociaaleconomische status en een migratieachtergrond, die als risicogebieden worden aangewezen. De geringe voordelen wegen dus niet op tegen de indringende gevolgen van preventief fouilleren.

BIJ1 fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen

Coalitiepartijen zoals D66 en GroenLinks hebben zich voorheen duidelijk opgesteld als tegenstanders van preventief fouilleren. “De proef met preventief fouilleren zal als opening dienen om preventief fouilleren volledig in te voeren en zal de al broze verhoudingen tussen de gemeente en burger verder doen afbrokkelen. Middels dit initiatiefvoorstel willen wij ervoor waken dat de burgemeester een schadelijk en contraproductief pad opgaat”, aldus Mourad Taimounti (DENK).

  • Meer informatie via Amsterdam BIJ1 fractiemedewerker communicatie: michelle@bij1.org
  • Bekijk hier het initiatiefvoorstel

Kijk hieronder het debat terug (ondertiteling beschikbaar):

BIJ1-kleurenbalk