“De stenen die jij op jouw pad laat liggen, daar struikelen je kinderen over”.

- Oud Surinaamse gezegde

Op 1 juli 2020 moet Amsterdam excuses aanbieden voor haar rol in het slavernijverleden. Dat vindt een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. De Amsterdamse fracties van DENK, GroenLinks, BIJ1, ChristenUnie, PvdA, SP en D66 hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend om onderzoek te doen naar de rol van Amsterdam. Dit onderzoek moet dienen als eerste stap naar formele excuses en dient binnen een jaar te zijn afgerond, zodat op de symbolische datum van 1 juli 2020 op Keti Koti Amsterdam officieel haar formele excuses kan maken voor haar rol in het slavernijverleden.

“Officiële excuses doen recht aan allen die, toen en nu, de gevolgen ondervinden van de jarenlange, structurele en mensonterende handel en uitbuiting van mensen, en is een belangrijke stap in het emancipatieproces van nazaten die nu nog de sociale en economische gevolgen ondervinden”, aldus fractievoorzitter van BIJ1 Sylvana Simons.

Hoewel er in het Europese deel van Nederland officieel geen slavernij bestond, speelde het een cruciale rol in haar koloniën. Amsterdam speelde daarin een sleutelrol. De historie van slavernij is verstrengeld met onze gemeente. Zo was de gemeente Amsterdam lid van de “Sociëteit van Suriname” en daarmee voor 1/3 eigenaar van de kolonie Suriname. Van de rijkdom die het Amsterdam en haar bevolking opleverde, getuigt onder meer het geschenk van de bevolking van Amsterdam aan het koningshuis: de Gouden Koets. Naast de panelen van deze koets laat ook de Black Heritage Tour van Jennifer Tosh, verscheidene (zeer recente) publicaties c.q. wetenschappelijke onderzoeken zien hoe de koloniën én de daaraan verbonden slavernij zijn ingebed in onze stad Amsterdam. En welke rol Amsterdam daarin heeft gespeeld.

Meerdere overheden en instanties hebben al excuses aangeboden voor hún rol in het slavernijverleden; de Raad van Kerken (2013), meerdere Europese en Noord-Amerikaanse steden – zoals de stad Liverpool (1999) in Groot Brittannië en Charleston (2018) in Zuid-Carolina, het Capitool en Senaat van de Verenigde Staten – en steden c.q. landen uit nota bene Afrika. Het is tijd dat Amsterdam zich bij deze reeks aansluit.

Het wordt tijd dat we ons niet meer verbergen voor onze eigen geschiedenis, maar dat we verantwoordelijkheid dragen. Dat zijn we verplicht aan de toekomst van dit land en alle diverse groepen die hier in Nederland wonen. Door te praten over pijnlijke onderwerpen kunnen we groeien en wordt ons land écht volwassen. Daar heeft iedereen iets aan.

Het maken van excuses stelt een bepaalde moraal als norm voor de samenleving. Het erkent de gevoelens en situatie aan wie excuses worden aangeboden. De excuses en het eerherstel zijn noodzakelijk om een gezamenlijke toekomst te kunnen opbouwen, waarin een ieder gelijkwaardig is.

Het is tijd om de steen die te lang is blijven liggen, en waarover de Nederlandse gemeenschap al generaties lang struikelt, weg te nemen.

De fracties van

DENK, GroenLinks, BIJ1, ChristenUnie, PvdA, SP en D66

Uitklappen
aan het laden
BIJ1-kleurenbalk