4 - Dinah Bons

(zij/haar)

Dinah Bons, Molukse trans vrouw, is werkzaam bij Female Economy en de theaterroedel van Adelheid Roosen en Ola Maafalani. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties bij NGO' als Trans United Europe, Global Sex Workers Project, European Sex Workers Alliance, Equinox -Initiative for Racial Justice, H-Team Amsterdam en Pride Amsterdam.

Ze is internationaal al jaren actief op het gebied van sekswerk activisme, HIV activisme, antiracisme en trans/LHBTQI+-activisme. Op lokaal gebied houdt ze zich bezig met belangenbehartiging en het aanbieden van gezondheidszorg voor trans mensen van kleur, dak- en thuisloze trans mensen en trans vluchtelingen.

Dankzij haar jarenlange werkervaring is ze bedreven in het samenwerken met verschillende politieke organen: van gemeenten tot ministeries en de Raad van Europa tot specifieke Europese commissies. Ook is ze per december 2021 actief bij de VN (UNAIDS) als inkomend afgezant PCB NGO voor Europa.