15 - Gerhesdine Gambier

(zij/haar)

Gerhesdine Gambier is een zwarte vrouw van 29 jaar oud en van Antilliaanse en Surinaamse komaf. Geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost en hier nog steeds woonachtig.

Gerhesdine heeft politiek altijd interessant gevonden, maar had geen politieke ambities. Vanwege een steeds groter wordend gevoel van onvrede en frustraties over de manier waarop politiek wordt bedreven, voelde zij zich echter genoodzaakt om zich uit te spreken en kleur te bekennen. Om die reden is ze ook bestuurslid van Amsterdam BIJ1. Gerhesdine staat voor verbinden, en wil zich inzetten voor een menswaardiger, rechtvaardiger en gelijkwaardiger Amsterdam. Door zich kandidaat te stellen hoopt ze meer stemmen voor BIJ1 te behalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: heel veel zin in!