12 - Emiel Bottenheft

(hij/hem)

Emiel (27) doet in het dagelijks leven onderzoek naar de maatschappelijke participatie en inclusie van ouderen en mensen met een beperking. Dat werk past bij zijn politieke visie: beleid zou altijd moeten gaan over de mensen die achtergesteld zijn. Hij wil breken met de gangbare politiek van schouders ophalen en holle frasen.

Nog altijd is het niet vanzelfsprekend dat iedereen een dak boven het hoofd heeft, genoeg eten op tafel kan zetten en passend onderwijs krijgt, en nog altijd raakt dit onrecht mensen van kleur harder. Daar is hij helemaal klaar mee. De (gemeentelijke) overheid faalt en het antwoord daarop moet radicaal democratisch, antikapitalistisch en dekoloniaal zijn. Daarom BIJ1.

Hij is trots om met BIJ1 voor de bestaanszekerheid van Amsterdammers te strijden. En hij wil samen verbeelden hoe we dan wél rechtvaardig en gelijkwaardig kunnen leven, want uiteindelijk geven wij als enige vorm aan een écht links alternatief.