Vacatures

Amsterdam BIJ1 zoekt nieuwe bestuursleden om ons team aan te vullen.

Wat we van je verwachten: dat je enthousiast bent, en zowel mee wil denken als praktisch aan het werk gaat.

We verwachten dat je onze uitgangspunten kunt onderschrijven: radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. En dus dat je het vanzelfsprekend vindt dat we ons verzetten tegen racisme, seksisme, en opkomen voor groepen die worden achtergesteld en gemarginaliseerd. En dus ook dat we kritisch staan tegenover een economisch systeem dat armoede produceert. We beschouwen onszelf als linkser dan de andere partijen.

We gaan er vanuit dat je een band hebt met Amsterdam.

Het bestuur vergadert eens in de twee weken op een avond. Daarnaast verdelen we onderling taken, en kan je ook gevraagd worden om in commissies te gaan zitten. Momenteel zijn we vooral op zoek naar mensen die expertise hebben op het gebied van communicatie/ PR en (social) media.

Momenteel zijn we vooral op zoek naar mensen die expertise hebben op het gebied van communicatie/ PR en (social) media.

Het is fijn als je ervaring hebt met een van de achterbannen waar we mee samen werken en waar we voor opkomen. Bij de samenstelling van het bestuur zullen we rekening houden met de diversiteit: we hebben een voorkeur voor meer vrouwen dan mannen en meer mensen van kleur dan wit.

We werken op basis van vrijwilligheid, bestuur wordt niet betaald.

De officiële verkiezing van bestuursleden duurt nog even, maar we willen graag dat wie daar voor voelt al met ons meewerkt als kandidaatsbestuurslid, zodat we wederzijds kunnen zien of het klikt.

Wil je overwegen om je bij ons aan te sluiten, en te komen kennismaken, stuur ons dan een A4tje of video met je naam, je werkzaamheden en activiteiten, je motivatie om met ons mee te doen. En als dat kan: welke mensen je kunt vertegenwoordigen, en waar je je het liefst voor in zou willen zetten. Ook de thema’s die je het meest interesseren.

Graag opsturen naar amsterdam@bij1.org voor 20 februari.

En heb je daaraan voorafgaand nog vragen, ook die kun je opsturen naar Simone van Eik, simone@bij1.org

BIJ1-kleurenbalk