VACATURES

Amster­dam BIJ1 is hard op zoe­ken naar men­sen om ons team te ver­ster­ken. Bekijk hier onze vaca­tu­res. Zit er niks tus­sen maar wil je je wel inzet­ten? Stuur dan een email naar ons bestuur.

Bestuur Amster­dam BIJ1:

Wil je enthou­si­ast mee­wer­ken aan de opbouw van Amster­dam BIJ1 door mee te den­ken en je han­den prak­tisch uit de mou­wen te ste­ken? Dan is het bestuur van Amster­dam BIJ1 wat voor jou. We ver­wach­ten dat je onze uit­gangs­pun­ten radi­ca­le gelijk­waar­dig­heid en eco­no­mi­sche recht­vaar­dig­heid onder­schrijft, lid bent van BIJ1 en woont in Amster­dam. Lees hier de vol­le­di­ge vaca­tu­re.

Sta­gi­air com­mu­ni­ca­tie:

Ben je een gedre­ven wereld­ver­be­te­raar met een pas­sie voor com­mu­ni­ca­tie? Heb je affi­ni­teit met acti­vis­me en de loka­le poli­tiek? Wij zoe­ken stu­den­ten (MBO, HBO of WO) om van­af sep­tem­ber voor een peri­o­de van zes maan­den sta­ge bij ons te lopen. Je bent vol­waar­dig onder­deel van onze frac­tie en krijgt een sta­ge­ver­goe­ding. Lees hier de vol­le­di­ge vaca­tu­re.

Sta­gi­air beleid:

Ben je een gedre­ven wereld­ver­be­te­raar met pas­sie voor een belang­rijk lokaal onder­werp? Heb je affi­ni­teit met acti­vis­me en de loka­le poli­tiek? Wij zoe­ken stu­den­ten (MBO, HBO of WO) om van­af sep­tem­ber voor een peri­o­de van zes maan­den sta­ge bij ons te lopen. Je bent vol­waar­dig onder­deel van onze frac­tie en krijgt een sta­ge­ver­goe­ding. Lees hier de vol­le­di­ge vaca­tu­re.