Lie­ve BIJ1 men­sen, het is weer zover! De eer­ste vrij­dag van de maand komen we samen om bij te pra­ten, nieu­we men­sen te leren ken­nen en ener­gie te geven. Alle BIJ1 leden, vrien­den en geïn­te­res­seer­den zijn wel­kom.

Poli­tiek Café
Vrij­dag 3 mei
17:00 — 20:00

Loca­tie: Wordt nog bekend gemaakt!