OVER ONS

In de gemeen­te­raad wordt elke dag hard gewerkt door de frac­tie­le­den van Amster­dam BIJ1. Ook ach­ter de scher­men gebeurd er veel door het bestuur van Amster­dam BIJ1. Ver­der staan veel actie­ve BIJ1ners vaak klaar om aan de slag te gaan, actie te onder­ne­men, de straat op te gaan, en elkaar in onze strijd voor gelijk­waar­dig­heid te onder­steu­nen.

Wil je weten wie we zijn? Kom een keer langs op ons poli­tiek café, stuur een mail­tje, of kijk hier ver­der:

Frac­tie Amster­dam BIJ1

Bestuur Amster­dam BIJ1

Sluit je ook aan bij BIJ1! Doe mee!