Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart behaal­de Amster­dam BIJ1 haar eer­ste gemeen­te­raads­ze­tel. Op 29 maart werd Syl­va­na Simons geïn­stal­leerd als gemeen­te­raads­lid. Jazie Veld­huy­zen en vreer staan haar bij als duo-raads­le­den. Op deze pagi­na kun je alles terug­le­zen over de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen:

Ver­kie­zings­pro­gram­ma.

Kan­di­da­ten­lijst.

Cam­pag­ne.