Fractie Amsterdam BIJ1

Sylvana Simons

Fractievoorzitter. Contact: sylvana@bij1.org

“Als eerste vrouwelijke partijleider van kleur in Nederland zet ik me in om in Amsterdam een gelijk speelveld te creëren voor mensen die op diverse manieren systematisch worden buitengesloten.In 2016 werd ik politiek actief omdat ik mijn podium en ervaring wil inzetten om een wereld te creëren die werkt voor iedereen op basis van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. De waarden die ik daarvoor wil inzetten zijn respect, zorg voor elkaar en samenwerking.Amsterdam is de stad die ik al sinds 1972 de mijne noem. Opgegroeid in West, naar school in Zuid, moeder geworden in de Pijp, en vele mooie herinneringen door de hele stad maken dat ik mij verbonden voel met alle facetten die onze hoofdstad uniek maken.

Elke dag zet ik mij in voor het behoud van het unieke kleurrijke karakter van Amsterdam, met oog voor de uitdagingen waarvoor we vandaag de dag staan; zoals het bestrijden van armoede en het beschermen van de kwaliteit van wonen, onderwijs en mobiliteit en duurzaamheid.”

Jazie Veldhuizen

Duoraadslid. Contact: jazie@bij1.org

“Als activist in hart en nieren ligt het misschien niet voor de hand om intrede te doen in de parlementaire politiek. Echte verandering komt in mijn optiek altijd uit de strijd van onderaf.Dat ik toch heb besloten om in de raad te gaan, heeft twee directe redenen. Ten eerste dat ik de strijd van de ongedocumenteerde vluchtelingen in de stad wil ondersteunen. Ik wil meer aandacht voor deze mensonterende situatie, ik werk mee in de raad meewerken aan een oplossing. Iedereen dient gelijkwaardig behandeld te worden, ook als ze niet papieren hebben.

Ten tweede spelen mijn eigen roots een rol. Ik ben een kind van het Nederlandse kolonialisme. De koloniale geschiedenis wordt nog steeds verheerlijkt, ook in straatnamen en monumenten. Ik zet me ervoor in dat we eindelijk werkelijk ons racistische koloniale verleden erkennen, en er afstand van nemen.

Ik zet me elke dag in om links meer naar links te trekken, en verzet te organiseren tegen de 1% van de rijke bevolking die het hier voor het zeggen heeft. Met mijn plaats als duoraadslid zet ik me in om linkse activisten — die hun hoop zijn verloren in de gevestigde politiek-, kwetsbare groepen en groepen wiens stem nauwelijks vertegenwoordigt is, weer een stem te geven in de gemeenteraad.”

So Roustayar

Duoraadslid. Contact: so@bij1.org

So Roustayar heeft een achtergrond bouwkundige, afgestudeerd aan de TU Delft. “Ik ben moslim, activist, feminist, antiracist en vluchteling. Op mijn achtste ben ik in Nederland beland. Sindsdien heb ik te maken gehad met onder andere racisme, seksisme, vluchtelingenhaat en islamofobie. Hierdoor weet ik hoe het is om uitgesloten te worden. Dit was de directe aanleiding om mij vanaf mijn twaalfde in te zetten voor vluchtelingenrechten en betrokken te raken bij de Nederlandse politiek.

We leven al jarenlang in een wereld die de planeet verloedert en klimaatproblemen bagatelliseert. Als we de klimaatproblemen willen aanpakken, dan moet dat via een gezamenlijk plan en niet door de lasten bij de burger te leggen.

Ook leven we in een (extreem)rechts klimaat waar migranten, vluchtelingen, moslims en mensen van kleur de schuld krijgen van de economische crisis en de harde bezuinigingen.

De afbraak van verzorgingsstaat, enorme marktwerking in de zorg en toenemend racisme zijn voor mij aanleidingen geweest om de stap in de politiek te zetten. Tegelijkertijd weet ik dat het de mensen, arbeiders en activisten zijn die de veranderingen kunnen bewerkstelligen. Het is aan de politiek om er gehoor aan te geven.

Elke dag breng ik de stem van de straat naar de raad: de jongeren, moslims, vluchtelingen, vrouwen, LGBTQI, mensen van kleur en mensen met beperking.

vreer verkerke

Duroaadslid. Contact: vreer@bij1.org

vreer verkerke is queer en een transactivist, met ervaring in de anti-atoomstrijd, vredesbeweging en andere linkse strijd.

vreer: “Ik ben heel enthousiast voor het intersectionele en antiracistische aspect van de partij.Het is voor mij heel belangrijk dat we in Amsterdam een radicaal linkse positie innemen. Dat we radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid als vertrekpunt nemen. Dus vind ik het belangrijk dat we een antiracistische politiek vertolken: pro vluchtelingen en pro gemarginaliseerden. Met een stevig LHBTQI+ standpunt, en ook voor integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Economische rechtvaardigheid betekent voor mij dat we de tweedeling in arm en rijk terugdringen, dat de superrijken het niet voor het zeggen hebben, en dat we wat doen aan het toegenomen aantal mensen met schulden. Ook wie zonder vermogen of inkomen zit moet kunnen leven, en daar moeten we samen met andere linkse partijen aan werken. Een stad waarin groepen tegen elkaar worden opgezet en waarin alles wordt uitverkocht aan de hoogste bieder is niet de stad die we nodig hebben."

BIJ1-kleurenbalk