Corona updates Amsterdam

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allemaal, maar met name op de meest kwestbaren. BIJ1 wil dat de gemeente er alles aan doet wat ze kan om deze groepen te beschermen voor het coronavirus en voor de gevolgen van de crisis. Op deze pagina delen we de updates van ons werk rondom de coronacrisis in Amsterdam.

Update 7 augustus 2020: ook tijdens het zomerreces houden we de ontwikkelingen in de gaten. Deze ontwikkelingen delen we hier na het reces.

Artikelen

BIJ1 in de media

Mahatma Gandhi zei ooit dat de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop zij omgaat met haar allerzwaksten. Als ik kijk naar hoe er op dit moment wordt omgegaan met dak- en thuislozen in onze stad, lijkt het alsof de beschaving is verdwenen. Stadsbestuur, doe hier iets aan.
BIJ1 duo-raadslid Jazie Veldhuyzen | Parool | 23 maart 2020

In de gemeenteraad

8 april - Schriftelijke Vragen over onderadvisering tijdens coronacrisis

15 april - Schriftelijke vragen over het voorkomen van terugvordering voor bijstandsgerechtigden die vastzitten in het buitenland

27 maart - beantwoording vragen Simons inzake het coronavirus in Amsterdam

Beantwoording SV over coronacrisis

7 april - Technische vragenronde corona

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de gemeenteraad omtrent corona en alle andere onderwerpen die besproken worden? Houd dan de dagmail in de gaten!

Via deze link vind je alle verzamelbrieven incl. bijlagen, waarmee het college de gemeenteraad op de hoogte stelt over alle corona-gerelateerde ontwikkelingen

 1. Eigen moties raad 22 april: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8662675/2/422_20_Motie_Simons%2C_Ceder_en_Kili%C3%A7_aanpak_Coronacrisis_-_urgentie
 2. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8662678/2/423_20_Motie_Simons%2C_Ceder_en_Kili%C3%A7_aanpak_Coronacrisis_-_Wi-Fi
 3. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8662673/2/421_20_Motie_Simons_en_Yilmaz_inzake_aanpak_Coronacrisis_-_laptops_als_gift
 4. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8662674/2/420_20_Motie_Simons_en_Taimounti_aanpak_Coronacrisis_-_innen_boetes
 5. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8665688/2/419_20_Motie_Simons%2C_Ceder%2C_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7%2C_Van_Soest_aanpak_Coronacrisis_-_dak-_en_thuislozen
 6. Moties van anderen, die wij hebben ondertekend:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8666684/2/429accent_20_Motie_Yilmaz_Simons_Ceder_aanpak_Coronacrisis_-_promoten_hulplijnen_op_scholen

 1. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8666685/2/430accent_20_Motie_Yilmaz_Ceder_Simons_aanpak_Coronacrisis_-_onderzoek_naar_achterstand_leerlingen
 2. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8662677/2/417_20_Motie_Ceder_c_s__kwijtschelden_van_de_huren_voor_maatschappelijke_organisaties
 3. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673564/RAAD%2022-04-2020 [Volledige raad van 22 april terugkijken] [Zie bijdrage van Sylvana over coronacrisis vanaf 1:06:32]
 4. [check via https://amsterdam.raadsinformatie.nl/ ook alle andere commissie- en raadsvergaderingen, voor, tijdens en na de coronacrisis.]
 5. Deze mag er trouwens ook apart bij: technische sessie over coronacrisis; https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/726964/13%3A30%20Corona%3A%20Technische%20sessie%2026-03-2020.
 6. [Algemene Zaken 9 april, Sylvana vanaf 1:29:53, Jazie vanaf 1:31:05]

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/729730/ZJS_AZ%2009-04-2020

 1. [Algemene Zaken 19 maart, Jazie vanaf 1:29:00] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673657/Raadscommissie%20Algemene%20Zaken%2019-03-2020

Kijk de raadsvergadering van 22 april hier terug.

Zie hier de landelijke updates: https://www.bij1.org/corona

BIJ1-kleurenbalk