Corona updates Amsterdam

Corona updates Amsterdam BIJ1

Mahatma Gandhi zei ooit dat de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop zij omgaat met haar allerzwaksten. Als ik kijk naar hoe er op dit moment wordt omgegaan met dak- en thuislozen in onze stad, lijkt het alsof de beschaving is verdwenen. Stadsbestuur, doe hier iets aan.

BIJ1 duo-raadslid Jazie Veldhuyzen | Parool | 23 maart 2020

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allemaal, maar met name op de meest kwestbaren. BIJ1 wil dat de gemeente er alles aan doet wat ze kan om deze groepen te beschermen voor het coronavirus en voor de gevolgen van de crisis. Ook als dat betekent dat we lokaal een andere koers dan landelijk moeten gaan varen. Op deze pagina delen we de updates van ons werk rondom de coronacrisis in Amsterdam.

Update 29 september 2020:

De nieuwe coronamaatregelen gelden vandaag vanaf 18:00 uur. Wat BIJ1 betreft hadden er al veel eerder maatregelen genomen moeten worden.Het aantal besmettingen in Amsterdam is van week 37 op week 38 met 57% toegenomen en in Nieuw West was er toen bijna een verdubbeling van het aantal positieve tests. Toch werden er in die week nauwelijks extra maatregelen genomen. Dit is voor BIJ1 niet te begrijpen, want hoe meer besmettingen, hoe strenger de maatregelen die nu nodig zijn, en hoe groter de schade aan de economie.Vanaf het begin van de crisis was BIJ1 uiterst kritisch op het crisisbeleid van het kabinet. Al op 25 maart hadden wij schriftelijke vragen ingediend waarin wij vroegen om een lokale aanpak met een focus op ‘testen, testen, testen’. Inmiddels weten we dat de testcapaciteit al vanaf maart grootschalig uitgebreid had kunnen worden, ondanks dat het kabinet toen schaarste suggereerde.

BIJ1 heeft op 19 mei een motie ingediend om een lokale koers te gaan varen met als uitgangspunt om het aantal besmettingen zoveel mogelijk terug te dringen, in tegenstelling tot de strategie om het virus geleidelijk te laten verspreiden zoals aangekondigd door Rutte op 16 maart. Helaas kregen wij hiervoor geen enkele steun van andere partijen. Ook het verzoek van BIJ1 aan het stadsbestuur op 27 augustus om in gesprek te treden met burgerplatform ContainmentNu en expertgroep Red Team werd in de wind geslagen met dezelfde reden: de Veiligheidsregio moet de koers van minister De Jonge volgen. Maar het is precies die koers die het probleem vormt.

Wij vrezen dat we nu alsnog afstuiven op een lockdown. Dit is niet alleen een probleem omdat er veel mensen ziek zijn en er mensen sterven, maar ook vanwege psychische, sociale en economische gevolgen.Het draag advies voor mondkapjes is een kleine stap in de goede richting. We roepen onze volgers op om in solidariteit met de risicogroepen en elkaar mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

Update 23 september 2020:

Het aantal corona besmettingen in onze stad loopt weer hard op. BIJ1 pleit er al maanden voor dat Amsterdam alles op alles moet zetten om de gezondheid van Amsterdammers te beschermen, ook als dat betekent dat we lokaal een andere koers varen dan landelijk.Het klakkeloos volgen van het kabinet zorgde er al eerder voor dat er maandenlang niet werd getest en er geen bron- en contactonderzoek werd gedaan. Bovendien speelt het achteloos volgen van het landelijke beleid ook een rol in waarom Amsterdam vandaag een van de corona-hotspots van Nederland is.

Vorige maand vroeg duo-raadslid Jazie Veldhuyzen het stadsbestuur om het ‘Voorstelprotocol Veilige Scholen' van het burgerplatform ContainmentNu en ‘Veilige heropening van scholen’ van de onafhankelijke expertgroep Red Team COVID-19 Nederland, in te brengen in de Veiligheidsregio. Beide voorstellen kunnen zo bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale corona-aanpak.Ons voorstel werd geweigerd omdat de Veiligheidsregio de koers van de minister moet opvolgen. Dat moet dus echt anders. Deze beperking op onze democratische rechten als gemeenteraad moet echt zo snel mogelijk worden hersteld.

Onze inzet voor een lokale corona aanpak in de gemeenteraad:

Schriftelijke vragen ingediend door Amsterdam BIJ1 over:

Ingediende moties van BIJ1:

Raad 22 april:

17 mei:

Moties van andere partijen, die wij hebben ondertekend:

Vergaderingen terugkijken

Op de hoogte blijven van de gemeenteraad:

  • Volg de dagmail van de gemeenteraad om op de hoogte te blijven omtrent corona en alle andere onderwerpen.
  • Lees de verzamelbrieven waarmee het college de gemeenteraad op de hoogte stelt over alle corona-gerelateerde ontwikkelingen.
  • Check ook alle andere commissie- en raadsvergaderingen, voor, tijdens en na de coronacrisis.

Lees ook de landelijke berichten over de coronacrisis.

Artikelen van Amsterdam BIJ1 tijdens de coronacrisis: