De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

De klimaatcrisis is uitgeroepen; wat nu?

Op 20 juni riep Amster­dam op ini­ti­a­tief van BIJ1 als eer­ste Neder­land­se stad de eco­lo­gi­sche cri­sis en kli­maat­cri­sis uit. Een belang­rij­ke eer­ste stap, want pas als je een cri­sis erkent kun je haar bestrij­den. Maar het is ook slechts een eer­ste stap....
vreer verkerke over ADM

vreer verkerke over ADM

De dag nadat de VN brief was bezorgd, bericht­ten we jui­chend dat de red­ding was gear­ri­veerd. Voor­ba­rig helaas. We had­den niet gere­kend met een zoda­ni­ge arro­gan­tie van de macht. De lan­de­lij­ke en de Amster­dam­se over­heid lie­ten zich niets gele­gen...
Migranten hebben ook mensenrechten

Migranten hebben ook mensenrechten

Op de Inter­na­ti­o­na­le Dag van de Migran­ten ver­scheen op Nieuw­Wij een opi­nie­stuk van duo­raads­lid Jazie Veld­huy­zen en Amster­dams bestuurs­lid Jaël In ‘t Veld. Waar­om doet de EU zo hard haar best om te voor­ko­men dat vluch­te­lin­gen en migran­ten het...
“Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Duo­raads­lid vreer Ver­ker­ke sprak op de ‘Pak de stad terug!’ demon­stra­tie van 15 decem­ber. Lees hier hun tekst terug: Bes­te men­sen, vrien­din­ge­sen, kame­ra­den, Ik ben vreer en ik sta hier als soli­dair acti­vist, enthou­si­ast vriend van de ADM, de men­sen,...