vreer verkerke over ADM

vreer verkerke over ADM

De dag nadat de VN brief was bezorgd, bericht­ten we jui­chend dat de red­ding was gear­ri­veerd. Voor­ba­rig helaas. We had­den niet gere­kend met een zoda­ni­ge arro­gan­tie van de macht. De lan­de­lij­ke en de Amster­dam­se over­heid lie­ten zich niets gele­gen...
Migranten hebben ook mensenrechten

Migranten hebben ook mensenrechten

Op de Inter­na­ti­o­na­le Dag van de Migran­ten ver­scheen op Nieuw­Wij een opi­nie­stuk van duo­raads­lid Jazie Veld­huy­zen en Amster­dams bestuurs­lid Jaël In ‘t Veld. Waar­om doet de EU zo hard haar best om te voor­ko­men dat vluch­te­lin­gen en migran­ten het...
“Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Duo­raads­lid vreer Ver­ker­ke sprak op de ‘Pak de stad terug!’ demon­stra­tie van 15 decem­ber. Lees hier hun tekst terug: Bes­te men­sen, vrien­din­ge­sen, kame­ra­den, Ik ben vreer en ik sta hier als soli­dair acti­vist, enthou­si­ast vriend van de ADM, de men­sen,...
Breng de verbeelding aan de macht!

Breng de verbeelding aan de macht!

Voor het ein­de van het jaar schreef duo-raads­lid vreer Ver­ker­ke een blog. Breng de ver­beel­den aan de macht! Toen het hui­di­ge col­le­ge zich­zelf aan de wereld pre­sen­teer­de mid­dels het akkoord met de aan Her­man Gor­ters “Mei” ont­leen­de titel “Een nieu­we...