Migranten hebben ook mensenrechten

Migranten hebben ook mensenrechten

Op de Inter­na­ti­o­na­le Dag van de Migran­ten ver­scheen op Nieuw­Wij een opi­nie­stuk van duo­raads­lid Jazie Veld­huy­zen en Amster­dams bestuurs­lid Jaël In ‘t Veld. Waar­om doet de EU zo hard haar best om te voor­ko­men dat vluch­te­lin­gen en migran­ten het...
“Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Beter vijf ADM’s dan één Pontsteigergebouw!”

Duo­raads­lid vreer Ver­ker­ke sprak op de ‘Pak de stad terug!’ demon­stra­tie van 15 decem­ber. Lees hier hun tekst terug: Bes­te men­sen, vrien­din­ge­sen, kame­ra­den, Ik ben vreer en ik sta hier als soli­dair acti­vist, enthou­si­ast vriend van de ADM, de men­sen,...
Breng de verbeelding aan de macht!

Breng de verbeelding aan de macht!

Voor het ein­de van het jaar schreef duo-raads­lid vreer Ver­ker­ke een blog. Breng de ver­beel­den aan de macht! Toen het hui­di­ge col­le­ge zich­zelf aan de wereld pre­sen­teer­de mid­dels het akkoord met de aan Her­man Gor­ters “Mei” ont­leen­de titel “Een nieu­we...
Jazie Veldhuyzen: Het is tijd voor een humaan asielbeleid

Jazie Veldhuyzen: Het is tijd voor een humaan asielbeleid

Op de demon­stra­tie voor een men­se­lijk asiel­be­leid op de Dam op 15 sep­tem­ber sprak duo-raads­lid Jazie Veld­huy­zen. Lees hier zijn vol­le­di­ge speech terug: Om te begin­nen wil ik mijn soli­da­ri­teit uit­spre­ken rich­ting alle onge­do­cu­men­teer­de men­sen...
Opinie So Roustayar: Don’t Send Afghans Back

Opinie So Roustayar: Don’t Send Afghans Back

Groei­end geweld en Tali­ban Afgha­nis­tan is al meer dan 40 jaar in oor­log. Na 6 jaar Tali­ban­re­ge­ring viel de  inter­na­ti­o­na­le gemeen­schap in de naam van ‘War on ter­ror’ het land bin­nen en kwam de oor­log op een ander niveau. De oor­log die G. W Bush...