Politiek Café Amsterdam BIJ1

Politiek Café Amsterdam BIJ1

Lie­ve BIJ1 men­sen, het is weer zover! De eer­ste vrij­dag van de maand komen we samen om bij te pra­ten, nieu­we men­sen te leren ken­nen en ener­gie te geven. Alle BIJ1 leden, vrien­den en geïn­te­res­seer­den zijn wel­kom. Poli­tiek Café Vrij­dag 3 mei 17:00 —...

Politiek Café — Amsterdam BIJ1

Lie­ve BIJ1 men­sen, het is weer zover! We komen samen om bij te pra­ten, nieu­we men­sen te leren ken­nen en ener­gie te geven. Het is meer dan tevo­ren nodig om elkaar steun te geven, en te voe­len dat we niet alleen zijn. Alle BIJ1 leden en geïn­te­res­seer­den...