INFORMATIE BIJ1 MBT KLIMAATWIJZER AMSTERDAM

Door de men­sen die de kli­maat­wij­zer ont­wor­pen heb­ben zijn we gevraagd om input te leve­ren over een aan­tal zaken. Zie hier­on­der onze input. 1) Hoe staat BIJ1 tegen­over de uit­brei­ding van het aan­tal wind­mo­lens in Amster­dam? Wind­mo­lens bie­den een...

STATEMENT// BIJ1 zegt geen debat af, we vragen om respect

Lie­ve Amster­dam­mers+,   Zojuist heeft het Parool een arti­kel geplaatst waar onjuist­he­den in wor­den ver­kon­digd dat Amster­dam BIJ1 een van de meest belang­rij­ke debat­ten in deze cam­pag­ne zou heb­ben afge­zegd. Dit is niet alleen heel onlo­gisch. Het...