Zien we jou bij een van de volgende BIJ1komsten?

 Actie:

18 maart: anti­ra­cis­me demo: Ter­wijl som­mi­ge par­tij­en zich niet wil­len asso­ci­ë­ren aan de strijd tegen racis­me in de poli­tiek en onder (aspi­rant) beleids­ma­kers, houdt BIJ1 rug recht en kijkt uit naar de lan­de­lij­ke demon­stra­tie tegen ‘racis­ten in de raad’.

Evenementen:

21 Maart 19.00 – Spe­ci­aal diner met Amster­dam BIJ1 kan­di­da­ten en vrien­den / nade­re infor­ma­tie volgt

21 Maart 11.00 – Spe­ci­al eve­ne­ment inter­na­ti­o­na­le dag tegen racis­me en dis­cri­mi­na­tie ‘Houd de droom levend’ met kunst, muziek, poe­zië en spre­kers eren we de Droom van MLK 50 jaar nadat hij is ver­moord op 39 jari­ge leef­tijd / open voor publiek en pers nade­re infor­ma­tie volgt

20 Maart 20.00 – Het Gro­te Lijst­trek­kers Slot­de­bat Met: SP, D66, GL, PvdA, VVD, CDA, BIJ1, FvD, DENK, PvdD / Spre­ker: Syl­va­na Simons @DeBalie

19 Maart — AT5 slot­de­bat /ntb

19 Maart — Poli­tiek café /Spreker: Glen­da Vij­zel­man @WijkcentrumDePijp

19 Maart 16.00 – RADIO RAZO / Gesprek met Syl­va­na Simons en So Roustayar

19 Maart 12.00 – Stu­den­ten­de­bat / Spre­ker Jazie Veld­huy­zen @ROC West

18 Maart 13.00 – Lan­de­lij­ke demon­stra­tie: Geen racis­me in de raden! /Amsterdam BIJ1 aan­we­zig @Dam

17 Maart 18.30 — The black vote /Spreker Syl­va­na Simons @OnsSuriname

17 maart 14.00 — Debat over mos­lim­haat en dis­cri­mi­na­tie /Spreker: So Roustayar @MoskeeAlKabir

17 maart 12.00 — TV opna­me: op stap met Syl­va­na in cam­pag­ne acti­vi­tei­ten @RTL

16 Maart 23.00 — NH Radio nacht­ge­sprek van twee uur met AmsterdamBIJ1 Chris­ten­Unie Amstel­veen, De Rea­lis­ti­sche Par­tij Hoorn, Queer Amster­dam en de Amster­dam­se Juf­fers / Spre­ker: Jazie Veld­huy­zen

16 Maart 20.00 – De Slag om Amster­dam: wat doen we aan de druk­te en ver­druk­king? / Spre­ker Syl­va­na Simons@PakhuisdeZwijger

16 Maart 19.30 —  Infor­ma­tie­bij­een­komst / Spre­ker: Anja Meu­len­belt @Marokkaanse Oude­ren Salon

16 Maart 19.30 — Marok­kaan­se Vrou­wen Ver­e­ni­ging Neder­land ver­kie­zings­de­bat / Spre­ker So Roustayar @Mozaiek

16 Maart 19.00 — TV opna­me met Guil­ly Kos­ter / te gast Vay­hishta Mis­kin @CafédeJaren

16 Maart — TV opna­me: Wat maakt Zuid­oost zo bijzonder/ met Vay­hishta Mis­kin @Channel6

16 Maart 12.00 — TV opna­me Esca­pus Poli­ti­cus: poli­ti­cu moe­ten er samen uit­ko­men in een esca­pe room / Met Jazie Veld­huy­zen @Channel6

15 Maart 20.00 – Het Gro­te Stu­den­ten Lijst­trek­kers­de­bat Poli­tiek met bier / Spre­ker: Syl­va­na Simons @CREA

15 Maart 20.00 – Locally spea­king met Dut­ch­news: talk­show in ENGLISH / Amster­dam BIJ1 aan­we­zig @DeNieuweLiefde

14 Maart 12.00 – Debat voor coa­ches MBO, HBO, WO/ Spre­ker: Jazie Veld­huy­zen @Elance Aca­de­my

13 maart —- Enke­le events zijn door omstan­dig­he­den komen te ver­val­len

13 Maart 20.00 – Ver­kie­zings­de­bat met Stich­ting 45+: Wie besluit wat in de buurt? /Spreker: Vay­hishta Mis­kin @BonteKraai

13 Maart 18.30 – STAAL meetup Slo­ter­vaart / Spre­ker: So Roustayar @CasaSofia

13 Maart 17.00 – HvA ver­kie­zings­de­bat / Geen spreek­tijd: Amster­dam BIJ1 aan­we­zig voor gesprek met aan­we­zi­gen @FLOOR-tribunes Kohn­stamm­huis

13 Maart 15.00 — Opna­mes over de poli­tie­ke visie en moti­va­tie om de poli­tiek in te gaan / Met So Roustayar en Jazie Veld­huy­zen @RT

12 Maart 18.00 – Het Amster­dam­se Jon­ge­ren Ver­kie­zings­de­bat: WTF heb ik te kie­zen?! / Spre­ker: So Roustayar @MundusCollege

12 Maart 19.30 – Gro­te Kunst en Cul­tuur debat:Kunstenplan 2017–2020 / Spre­ker: Jazie Veld­huy­zen @OBA Oos­ter­dok

12 Maart 19.30 – Stem op een vrouw eman­ci­pa­tie­de­bat over onderwijs,cultuur, zorg/Veiligheid en eco­no­mie / Spre­ker Syl­va­na Simons @Spui25

11 Maart 12.00 – Womens­march fes­ti­val: Plat­form ZijN debat: Hoe los­sen we het tekort aan Vrou­wen in de poli­tiek op? / Spre­ker Syl­va­na Simons @StudioK

10 Maart 15.00 — Radio Akasa­no­ma /Spreker Jazie Veld­huy­zen en Vay­hishta Mis­kin

09 Maart 20.00 – OV debat Volk ver­sus visgraat/ Spre­ker: So Roustayar @Wachterliedpaviljoen

09 Maart 20.00 – Kan­sen­on­ge­lijk­heid in het onder­wijs ver­kie­zings­spe­ci­al / Spre­ker: Syl­va­na Simons @Pakhuis de Zwij­ger

09 Maart – deba­te his­pa­no­ha­blan­tes / Spre­ker: vreer @CasaMigranteAmsterdam

09 Maart – Maruf Mes­sa­ges #3 gen­de­red islamop­ho­bia / Geen spre­ker: Amster­dam BIJ1 aan­we­zig voor gesprek met aan­we­zi­gen

09 Maart 15.00 – AT5 Lijst­du­wers­in­ter­view / Spre­ker: Sun­ny Berg­man

08 Maart 20.00 – Roze debat: ‘Hoe lief is Amster­dam voor homo- en bisek­su­e­len, queers, trans­gen­ders en vrou­wen?’ / Spre­ker: Ana Pau­la Lima @WestsideSlotermeer

08 Maart 19.30 – UvA Parool Lijst­trek­kers­de­bat /Spreker: Syl­va­na Simons @Roeterseiland UvA

08 Maart 19.00 – Stads­deel Zuid­oost kies­wij­zer pre­sen­ta­tie / Met: Vay­hishta Mis­kin @dePlaza

08 maart 17.00 – Demon­stra­tie Inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag / Amster­dam BIJ1 aan­we­zig @Dam

08 Maart 14.45 — Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag Amster­dam Oost #WIJNU! / Spre­ker Syl­va­na @Grand Café Genie­ten

08 Maart 13.00 – MDHG dak­lo­zen lunch / Met: Jazie Veld­huy­zen @ProtestantseDiaconie

07 Maart 20.00 – Broed­plaat­sen­de­bat /Spreker: Jazie Veld­huy­zen @PakhuisdeZwijger

07 Maart 19.30 – Scha­duw­macht met Hap­py­Cha­os en Vrij­Ne­der­land: de macht van de norm/ Spre­ker: Syl­va­na Simons @Stadsschouwburg

07 Maart – OCO Onder­wijs­pa­nel terug­blik­ken en visie vooruit/ Spre­ker ntb @ntb

07 Maart 10.00 – Sin­gle-Mom-debat / Spre­ker: Anja Meu­len­belt @WestsideSlotermeer

06 Maart 20.00 – Huis­ves­ting ver­kie­zings­spe­ci­al: De toe­komst van de soci­a­le huur met dia­loog met des­kun­di­gen en doel­groep over dilemma’s wonen, betaal­baar­heid en duurzaamheid/ Spre­ker Syl­va­na Simons @PakhuisdeZwijger

06 Maart 19.30 – OBA ver­kie­zings­de­bat: archi­tec­ten bureaus teke­nen de par­tij­lij­nen / Amster­dam BIJ1 aan­we­zig

06 Maart 16.00 – VNO-NCW bedrijfs­le­ven­de­bat / Spre­ker: Syl­va­na Simons @Stadsschouwburg

06 Maart 14.00 – Vrou­we­nevent Har­pers Bazaar / Met: Syl­va­na Simons @DeLaMarTheater

05 Maart – SKIN debat ron­de: arbeidsdiscriminatie/ Spre­ker: Vay­hishta Mis­kin @Koningskerk

05 Maart 12.30 – AUC Big City­coun­cil: Inter­na­ti­o­nals vote for your city! / ntb @SciencePark AUC

04 Maart 20.00 — What futu­re for Amster­dam? Deba­te for ENGLISH spea­kers / Spre­ker: So Roustayar @MixtreeLelylaan

04 Maart 15.30 - Talk­show; gesprek tus­sen onge­do­cu­men­teer­den en poli­ti­ci / Spre­ker: Jazie Veld­huy­zen @Plantage Middenlaan27

03 Maart – MART stu­dio inter­view vrou­wen­dag spe­ci­al met Syl­va­na Simons

02 Maart 14.00 – Alle Kleu­ren Oost Ter­ras: dag tegen Racis­me / Amster­dam BIJ1 aan­we­zig @StudioK

01 Maart – Pisswi­ves pre­sen­teert femi­nis­ti­sche zine / RSVP:Amsterdam BIJ1 aan­we­zig @Mezrab

01 Maart 19.30 – Armoede,racisme, een­zaam­heid debat / Spre­ker: Syl­va­na Simons @Ru Pare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er in februari?

De laatste drie weken gaan in:

Tijd om pos­ters te plak­ken en met fly­ers de straat op te gaan. In samen­wer­king met Radi­caal zijn we op straat te vin­den in ver­schil­len­de buur­ten. We komen je graag tegen. Je kan ons natuur­lijk ook een hand­je hel­pen.

De stroom­ver­snel­ling van acti­vi­tei­ten zet in. Deze laat­ste drie weken lui­den we in met een debat in Bijl­mer Park­t­he­a­ter.

28  Febru­a­ri 19.30 – Kbuurt ver­kie­zings­de­bat: rela­tie bewo­ners en over­head / BIJ1 aan­we­zig @BuurthuisBonteKraai

27 Febru­a­ri 19.00 – Cul­tuur­agen­da Zuid­oost debat over wonen, werk en cul­tuur / Spre­ker Syl­va­na Simons @BijlmerParktheater

Voorgaande debatten terugkijken?

Debat gemist? Je kan steeds meer debat­ten ook onli­ne zien ach­ter­af. Zo kom je erach­ter wat BIJ1 te zeg­gen heeft over duur­zaam­heid of res­pect­waar­dig beleid voor oude­ren.

21 Febru­a­ri – TERUGKIJKEN Clientenbelang/ Spre­ker: So Roustayar @HotelArena

18 Febru­a­ri – TERUGKIJKEN kan bin­nen­kort wan­neer New Urban Col­lec­ti­ve de opna­me onli­ne plaatst: Alle­daag­se Racis­me lazing en nage­sprek / Nage­sprek met Anousha Nzu­me @OnsSuriname

16 Febru­a­ri –  TERUGKIJKEN Amstel­Po­lis debat 1: stel­lin­gen over repre­sen­ta­ti­ve voor oude­ren, gelijk­waar­dig­heid voor Afri­kaan­se dias­po­ra / Spre­ker: Jazie Veld­huy­zen

15 Febru­a­ri – TERUGKIJKEN Gro­te Stu­den­ten­de­bat­ten Duur­zaam­heid / Spre­ker Syl­va­na Simons @CREA

13 Febru­a­ri – TERUGKIJKEN Leve Amster­dam 1-op1 debat­ten BIJ1 & Chris­ten­Unie / Spre­ker: Syl­va­na Simons @DeBalie

11 Febru­a­ri – TERUGKIJKEN Nieuw­ko­mers­de­bat / Spre­ker: Syl­va­na Simons @DeRodeHoed/Volkskrant

09 Febru­a­ri – LEES VERSLAG Avond van de Woe­de / Met: Sun­ny Berg­man en Syl­va­na Simons @FrascatiTheater

Naast debat­ten zijn we actief op radio Razo, Radio Mart, te gast bij Joint Poli­tics, Amster­dam FM en radio Free­man.

Actie:

Op 25 febru­a­ri zijn we aan­we­zig zijn bij de febru­a­ri­sta­king her­den­king. Ook sprak Amster­dam BIJ1 kan­di­daat So Roustayar bij de demon­stra­tie Don’s send Afghans back /TERUGKIJKEN. Op 16 febru­a­ri was Amster­dam BIJ1 aan­we­zig bij de stil­le tocht voor Moha­med Bou­chik­hi LEESTERUG.

Van­we­ge vei­lig­heid zul­len we niet alle buurt­ac­ti­vi­tei­ten niet van te voren aan­kon­di­gen op de web­si­te. Helaas is het poli­tie­ke land­schap zo dat BIJ1 opeen­vol­gend wordt bloot­ge­steld aan las­ter, smaad en trei­ter pro­vo­ca­ties. Om publiek en vrij­wil­li­gers hier­voor waar moge­lijk te behoe­den kun­nen we niet al onze acti­vi­tei­ten van te voren aan­kon­di­gen. We vra­gen hier­voor begrip.

Hoogtepunten van januari

 

Orga­ni­sa­to­risch:

We begon­nen dit jaar met een nieu­we Lan­de­lij­ke web­si­te en daar­mee ook de kans voor men­sen lid te wor­den van de par­tij. Het was gaaf om de toe­stroom van nieu­we leden te zien en te lezen wat men­sen bewoog om lid te wor­den. Nieu­we leden gaven op hun inschrijf­for­mu­lier aan een bij­dra­ge te wil­len doen in scho­ling over hun sec­tor of ze boden aan te  hel­pen met tech­ni­sche onder­steu­ning of fly­ers ver­sprei­den in de cam­pag­ne.  Het enthou­si­as­me om ergens bij te hel­pen was zeer wel­kom en ver­taal­de zich op 27 janu­a­ri naar de eer­ste vrij­wil­li­ger­smee­ting van de cam­pag­ne.

 

Ont­moe­tin­gen:

Een mooie ont­moe­ting vond plaats bij een school­be­zoek in Zuid Oost waar leer­lin­gen een mooie map van brie­ven over­han­dig­den aan Syl­va­na Simons. Een ander spe­ci­aal moment was toen op 23 janu­a­ri bij­na vijf­tig Amster­dam­mers op een last minu­te oproep rea­geer­den door tus­sen 15.00 en 17.00 bij het Stadslo­ket Zuid­oost hun steun­be­tui­ging in te die­nen voor de par­tij BIJ1. Om mee te doen aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen zijn 30 gel­dig ver­klaar­de steun­be­tui­gin­gen nodig. Een beet­je extra steun kan nooit kwaad.

 

Bij1komsten & media:

We lich­ten 5 publie­ke momen­ten in  janu­a­ri uit:

 

Acties:

Als jon­ge par­tij heb­ben we beperk­te tijd en mid­de­len om bij de ver­schil­len­de acties op straat aan­we­zig te zijn. We hech­ten ech­ter veel waar­de aan soli­da­ri­teit en strijd van onder­af voor een gelijk­waar­di­ge en recht­vaar­di­ge samen­le­ving.

In janu­a­ri waren diver­se BIJ1 kan­di­da­ten aan­we­zig bij de soli­da­ri­teits­ac­tie aan de mos­kee in Amster­dam Noord die was belaagd door isla­mo­fo­ben die ont­hoof­de pop voor de deur had­den ach­ter gela­ten. Eind janu­a­ri sprak kan­di­daat Ana Pau­la Lima bij de mars voor het recht jezelf te kun­nen zijn op 28 janu­a­ri. Dit was geor­ga­ni­seerd naar aan­lei­ding van de mis­han­de­ling van de Suri­naam­se homo­sek­su­e­le jongen(24) begin janu­a­ri.

 

Leuk om te weten:

Min­der in de media maar even druk op pad was kan­di­daat Jazie Veld­huy­zen. Zo heb je hem kun­nen horen op de radio bij Joint Poli­tics. Hier sprak Jazie Veld­huy­zen met Jelle de Graaf, lijst­trek­ker Pira­ten­par­tij. Wil je het gesprek terug­luis­te­ren? Eer­ste uur start 10.50min & twee­de uur start in de link bij 16.40 min.

Jazie Veld­huy­zen was ook bij de con­sul­ta­tie avond van de gemeen­te omtrent het oprich­ten van een muse­um gericht op sla­ver­nij geschie­de­nis. Daar­naast was hij als orga­ni­zer betrok­ken bij het uit­ver­koch­te event over Sla­ver­nij in Neder­lands Indië in Stu­dio K.

 

Leuk om te weten:

Wist je dat kan­di­daat Ana Pau­la Lima in janu­a­ri is geno­mi­neerd voor Roze Lie­verd­je 2018? Je kan tot 11 febru­a­ri voor Ana Pau­la stem­men. Ook was Ana Pau­la te gast bij Amster­dam FM (luis­ter terug)