Waarom geen kraakverbod?

15 september is uitgeroepen tot een landelijke actiedag tegen het kraakverbod. VVD en het CDA hebben onlangs een amendement ‘Wet handhaving kraakverbod’ ingediend, met het doel kraken te bestrijden.In het kader van deze actiedag is in Amsterdam een pand opnieuw gekraakt, wat eerder al gekraakt was door de actiegroep Wij Zijn Hier — van ongedocumenteerde gevluchte mensen. Al maanden geleden werd WZH ontruimd uit het pand, toch stond het tot vandaag leeg. Dat krakers worden aangepakt, maar leegstand niet, is typerend voor het falende kraak- en leegstandsbeleid in Nederland.

Wat is het probleem?

Woningen worden in toenemende mate gebruikt als een middel om geld mee te verdienen. Zowel in Londen, Berlijn, Parijs en Amsterdam als talloze andere steden, stijgen sinds meerdere jaren de woonprijzen razendsnel.

Huizen zijn voor mensen, niet voor winst.

Veel Amsterdammers kunnen hun woningen niet meer betalen, en worden de stad uitgedrukt. Amsterdam BIJ1staat voor een stad waarin iedereen een betaalbare en fijne woning kan vinden. Huizen zijn voor mensen, niet voor winst.

Waarom kraken?

Kraken is een middel dat al meer dan een halve eeuw wordt ingezet om actie te voeren tegen falend woon- en leegstandbeleid. Sinds 2010 is kraken bij wet verboden, maar sindsdien is de woningnood in Amsterdam alleen maar erger geworden, stijgen de woonprijzen, en wordt leegstand niet verminderd.

Bovendien vormt kraken voor Wij Zijn Hier een middel om het onmenselijke Nederlandse asielbeleid zichtbaar te maken. Veel ongedocumenteerde gevluchte mensen kunnen om uiteenlopende redenen niet terug naar het land van herkomst, maar in Nederland wordt hen bestaansrecht ontzegd. Ze hebben geen toegang tot onderdak, zorg, onderwijs en werk. De enige manier voor deze mensen om een dak boven hun hoofd te hebben, is door leegstaande gebouwen te kraken.

Hoe houdt dit probleem stand?

Rechtse media en politieke partijen voeren een hetze tegen krakers, in het bijzonder tegen krakende ongedocumenteerde mensen. Het onderliggende probleem is echter het idee dat winst boven alles gaat. Dit ‘marktfundamentalisme’ legitimeert het beleid dat sociale huurwoningen verdwijnen, en dat woningen steeds duurder worden. Kortom, dat Amsterdammers geen woning kunnen vinden en dat ongedocumenteerde vluchtelingen gedwongen worden zo mensonterend te leven, is een gevolg van rechtse ideeën, en het beleid van rechtse politieke partijen.

Dit ‘marktfundamentalisme’ legitimeert het beleid dat sociale huurwoningen verdwijnen, en dat woningen steeds duurder worden.

Amsterdam BIJ1 pleit ervoor om niet hard op te treden tegen krakers en ongedocumenteerde vluchtelingen, maar om juist verandering teweeg te brengen aan de achterliggende problemen waardoor mensen genoodzaakt zijn om te kraken. Daarom zeggen wij: Vluchtelingen welkom! Betaalbare woningen voor iedereen!

Lees het persbericht uit Amsterdam

Lees het landelijke persbericht

Foto door Karen Eliot.

aan het laden