Veel Nederlanders uit Surinaamse en het overzeese deel van het koninkrijk die niet hun hele werkende leven in Nederland hebben geleefd, worden geconfronteerd met een korting op hun AOW. Dit leidt bij een aantal van hen tot structurele armoede. Dit is voor BIJ1 niet acceptabel. Daarom ondersteunen we de inzet van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht om dit AOW-gat te vullen.

Op het moment dat Suriname in 1975 haar onafhankelijheid kreeg, konden Surinamers kiezen voor het Nederlanderschap. Mensen die dat deden en in Suriname bleven wonen, bleven vallen onder het sociale zekerheidsstelsel van Suriname en bouwden vanaf dat moment geen AOW-recht op. De mensen die enkele jaren toch naar Nederland kwamen verloren hun in Suriname opgebouwde AOW en vallen daarmee tussen wal en schip. Op basis van de meest recente gegevens uit 2017 gaan we ervan uit dat er inmiddels in heel Nederland ruim 30.000 ingezetenen van Surinaamse afkomst zijn met een korting op de AOW. Reeds in 2000 deed de Sociaal-Economische Raad diverse voorstellen om deze situatie te verbeteren. BIJ1 is blij dat de grote steden de urgentie voelen nu iets met deze aanbevelingen te doen. Ook ondersteunen we de plannen van de gemeente om komend jaar onderzoek te doen naar de actuele situatie van groepen die in Amsterdam met een onvolledig AOW moeten rondkomen.

Uitklappen
aan het laden
BIJ1-kleurenbalk