Amsterdam BIJ1 werkt nauw samen met haar leden om vanuit hun expertise en ervaring diverse standpunten te belichten. Vandaag is het woord aan Bahareh Goodarzi, verloskundige, docent bij de Verloskunde Academie en promovendus aan het Amsterdam UMC.

Vandaag, 5 mei, is het niet alleen Nationale Bevrijdingsdag, maar ook de Internationale Dag van de Verloskundige. Dit jaar valt de Internationale Dag van de Verloskundige in het Internationale Jaar van de Verloskundigen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de onmisbare rol van verloskundigen voor goede zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Zorg door verloskundigen leidt tot betere gezondheid van moeders, hun kinderen en hun gezinnen, op de korte en lange termijn. Toch is de vitale rol van de verloskundige wereldwijd onderbelicht en ondergewaardeerd in de politiek, ook in Nederland.

De cruciale rol van de verloskundige wordt maar al te goed zichtbaar tijdens de coronacrisis. Zwangeren en barenden zonder risicofactoren worden uit het ziekenhuis geweerd of mijden zelf het ziekenhuis en vallen daardoor extra terug op verloskundige zorg. Als gevolg van de overheidsmaatregelen neemt huiselijk geweld toe. Verloskundigen hebben bij uitstek een signalerende functie tijdens de zwangerschap en de kraamperiode en in de praktijk vallen slachtoffers van huiselijk geweld regelmatig terug op hun vertrouwensband met de verloskundige. Maar ondanks de toegenomen druk op verloskundige zorg is financiële compensatie niet vanzelfsprekend. Ook behoren verloskundigen tot een van de laatste groepen onder de zorgverleners, die worden getest op corona en ondersteund in beschermende materialen.

BIJ1 zoekt als partij actief verbinding met verloskundigen en erkent de cruciale rol van verloskundigen voor de zorg aan zwangeren en barenden, waarbij de standpunten van het landelijke partijprogramma zullen worden gebaseerd op gesprekken met zwangeren, barenden, moeders en verloskundigen uit verschillende regio’s in Nederland. Als verloskundige en lid van BIJ1 ben ik gevraagd mee te denken met het landelijke partijprogramma. Met input van collegae heb ik onder andere de volgende punten ingebracht, die betrekking hebben op economische rechtvaardigheid en toegankelijkheid van zorg, zoals:

  • Het afschaffen van een eigen bijdrage voor poliklinische baringen. Zwangeren die willen baren in het ziekenhuis, zonder dat daar noodzaak toe is, moeten een eigen bijdrage betalen van circa 350 euro. Dit beperkt de toegankelijkheid van zorg: poliklinisch baren wordt onmogelijk voor diegene die deze kosten niet kunnen betalen. In de praktijk zie ik dat mensen met een klein huis of vanwege culturele waarden de voorkeur geven aan poliklinisch baren. Degene die de eigen bijdrage voor een poliklinische baren niet kunnen betalen wordt gevraagd tegen hun zin thuis te bevallen. Keuzevrijheid voor de plaats van de bevalling is een recht, geen economische privilege.

  • Voldoende capaciteit in het ziekenhuis voor baringen. Het huidig tekort aan capaciteit is het gevolg van onder andere concentratie van zorg en onvoldoende verpleegkundig personeel. Dit beperkt de keuzevrijheid: barenden met een medische indicatie kunnen niet altijd terecht in hun ziekenhuis van keuze. In de praktijk zie ik dat barenden soms tot op het laatste moment onzeker zijn over waar ze gaan bevallen en dat geeft veel stress. Naast het recht op keuzevrijheid verdienen zwangeren het om zich voor te kunnen bereiden op de plaats van bevalling en om met zo min mogelijk stress en met zo veel mogelijk vertrouwen met de baring te beginnen.

  • Vergoeding van de tolkentelefoon. De tolkentelefoon wordt nu niet vergoed en dit belemmert de toegankelijkheid van zorg. De tolkentelefoon is essentieel voor goede communicatie tussen verloskundigen en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Zwangeren en barenden worden niet in de gelegenheid gesteld allerlei belangrijke keuzes te maken over de zorg die ze wensen, zoals het gebruik van echo’s en de plaats van bevalling. Ook trekken zwangeren en barenden vanwege de taalbarrière minder snel aan de bel bij problemen, bang om niet begrepen te worden. In de praktijk zie ik dat, omdat de tolkentelefoon niet wordt vergoed, vaker een kennis of bekende wordt gebruikt als tolk. Dit is onwenselijk in verband met schending van privacy. Bovendien willen zwangeren in het bijzijn van een bekende niet praten over bepaalde onderwerpen, zoals huiselijk geweld, seksualiteit en anticonceptie. Ook levert dit bij zowel zwangeren als verloskundigen onzekerheid over de juistheid van de vertaling en interpretatie.

Degene die door de huidige regelingen worden getroffen zijn vrouwen en andere personen met een baarmoeder. Maar zij worden onevenredig hard getroffen. Vaak worden personen met een lager inkomen, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en onvoldoende beheersing van gezondheidsvaardigheden het hardst geraakt. Dit zijn vaker personen met een migratieachtergrond of alleenstaanden. Iedereen heeft gelijke rechten op dezelfde mogelijkheden en keuzes tijdens de zwangerschap en bevalling; goede verloskundige zorg is geen privilege.

Geschreven door BIJ1-lid en Amsterdammer: Bahareh Goodarzi, verloskundige, docent bij de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen en promovendus bij de afdeling Verloskundige Wetenschappen, Amsterdam UMC

BIJ1 leden aan het woord

Wil jij ook vanuit jouw persoonlijke ervaring of professionele expertise een opiniestuk voor ons schrijven als BIJ1-lid? Dat kan! Mail ons op amsterdam@bij1.org met je onderwerp. In overleg met onze communicatie coördinator helpen we je met het schrijven en publiceren.

BIJ1 leden in beeld

Liever in beeld? We vinden het belangrijk om onze leden beter te leren kennen. Wil je graag met ons delen wie je bent en waarom je lid bent van BIJ1? Geef je op via amsterdam@bij1.org voor een (online) interview!

*De foto van Bahareh is gemaakt door RuudPos Photography (Ruudpos.nl) voor de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG).

BIJ1-kleurenbalk