Fractie

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde BIJ1 de allereerste zetel, hier in Amsterdam. Sylvana Simons was fractievoorzitter tot 2020, toen ze besloot te stoppen om zich te richten op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Sindsdien bestaat de fractie uit fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen, fractievertegenwoordiger vreer verkerke, fractiemedewerkers Nilab Ahmadi en Hasret Emine en fractieondersteuners Dorien Ballout, Frédérique Olthuis, Floor Boots en Bernadette Ray. Samen zorgen zij ervoor dat de Amsterdamse gemeenteraad thema's en onderwerpen bespreekt die voor een radicaal gelijkwaardig Amsterdam kunnen zorgen.

Jazie Veldhuizen

Fractievoorzitter. Contact: jazie@bij1.org

“Als activist in hart en nieren ligt het misschien niet voor de hand om intrede te doen in de parlementaire politiek. Echte verandering komt in mijn optiek altijd uit de strijd van onderaf. Dat ik toch heb besloten om in de raad te gaan, heeft twee directe redenen:

Ten eerste wil ik de strijd van de ongedocumenteerde vluchtelingen in de stad ondersteunen. Ik wil meer aandacht voor deze mensonterende situatie, ik werk in de raad aan een oplossing. Iedereen dient gelijkwaardig behandeld te worden, ook als ze geen papieren hebben.

Ten tweede spelen mijn eigen roots een rol. Ik ben een kind van het Nederlandse kolonialisme. De koloniale geschiedenis wordt nog steeds verheerlijkt, ook in straatnamen en monumenten. Ik zet me ervoor in dat we eindelijk, werkelijk ons racistische koloniale verleden erkennen en er afstand van nemen.

Ik zet me elke dag in om links meer naar links te trekken en verzet te organiseren tegen de 1% van de rijke bevolking die het voor het zeggen heeft. Met mijn plaats als duo-raadslid zet ik me in om linkse activisten — die hun hoop zijn verloren in de gevestigde politiek-, kwetsbare groepen en groepen wiens stem nauwelijks vertegenwoordigd is, hun stem te helpen weerklinken in de gemeenteraad.”

vreer verkerke

Fractievertegenwoordiger. Contact: vreer@bij1.org

vreer verkerke is queer en een transactivist, met ervaring in de anti-atoomstrijd, vredesbeweging en andere linkse strijd.

“Ik ben heel enthousiast voor het intersectionele en antiracistische aspect van de partij. Het is voor mij heel belangrijk dat we in Amsterdam een radicaal linkse positie innemen. Dat we radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid als vertrekpunt nemen. Dus vind ik het belangrijk dat we een antiracistische politiek vertolken: pro vluchtelingen en pro gemarginaliseerden. Met een stevig LHBTQI+ standpunt en ook voor integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Economische rechtvaardigheid betekent voor mij dat we de tweedeling in arm en rijk terugdringen, dat de superrijken het niet voor het zeggen hebben en dat we echt iets doen aan het toegenomen aantal mensen met schulden. Ook wie zonder vermogen of inkomen zit moet kunnen leven en daar moeten we samen met andere linkse partijen aan werken.

Een stad waarin groepen tegen elkaar worden opgezet en waarin alles wordt uitverkocht aan de hoogste bieder is niet de stad die we nodig hebben."

Sylvana Simons

Partijleider. Voormalige fractievoorzitter (2018-2020). Sinds maart 2021 Tweede Kamerlid.

“Als eerste vrouwelijke partijleider van kleur in Nederland zet ik me in om in Amsterdam een gelijk speelveld te creëren voor mensen die op diverse manieren systematisch worden buitengesloten. In 2016 werd ik politiek actief omdat ik mijn podium en ervaring wil inzetten om een wereld te creëren die werkt voor iedereen op basis van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. De waarden die ik daarvoor wil inzetten zijn respect, zorg voor elkaar en samenwerking. Amsterdam is de stad die ik al sinds 1972 de mijne noem. Opgegroeid in West, naar school in Zuid, moeder geworden in de Pijp en vele mooie herinneringen door de hele stad maken dat ik mij verbonden voel met alle facetten die onze hoofdstad uniek maken.

Elke dag zet ik mij in voor het behoud van het unieke kleurrijke karakter van Amsterdam, met oog voor de uitdagingen waarvoor we vandaag de dag staan; zoals het bestrijden van armoede en het beschermen van de kwaliteit van wonen, onderwijs en mobiliteit en duurzaamheid.”