Beste Amsterdammers,

De afgelopen week was de eerste week sinds de uitbraak van de corona-crisis, waarin de commissies weer op enigszins reguliere wijze hebben plaatsgevonden. Hieronder vind je een selectie van de onderwerpen waar wij kritische vragen over hebben gesteld. Voortaan houden wij jullie iedere week op deze manier op de hoogte. Binnenkort verschijnt er ook nog een overzicht van onze werkzaamheden in de afgelopen twee crisismaanden.

De verruiming van de armoederegeling gaat niet door

Hierdoor kunnen 6700 Amsterdammers geen gebruik maken van armoederegelingen zoals toeslagen, gratis laptops voor scholieren of een vergoeding voor contributie van een sportclub. Het gaat vooralsnog om uitstel en niet om afstel, maar dit blijft slecht nieuws. De coronacrisis vergroot op allerlei manieren de kansenongelijkheid. Het uitstellen of afstellen van dergelijke maatregelen zal dit verschil alleen maar groter maken. Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen vroeg hierom aan het college of zij de armoederegelingen kunnen ontzien in de aankomende bezuinigingen. Het college geeft helaas aan dat er “geen heilige huisjes” zijn.

De afhandeling van onze motie over onderadvisering in het onderwijs

Wij zijn verheugd dat er, ook in het kader van onze motie, op allerlei manieren actie wordt ondernomen om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, dat is juist in deze crisistijd extra belangrijk. Er zijn naast onze eerdere motie echter wel extra stappen nodig om dit probleem tegen te gaan. Bij de volgende raadsvergadering dienen wij hierom een nieuwe motie om concrete afspraken te maken met scholen om onderadvisering te bestrijden.

Ongevraagd advies Stadsdeelcommissie Noord over Voedselbanken

De Stadsdeelcommissie Noord heeft ongevraagd advies uitgegeven over de hoge kosten die sommige Amsterdammers moeten maken voor het vervoer van en naar de Voedselbank. Wij bedanken de commissie voor dit belangrijke advies. Verschillende (duo)raadsleden stelden hierover vragen aan het college. Wethouder Moorman heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Voedselbanken om uit te zoeken hoe de toegankelijkheid kan worden geborgd.

Aandacht voor stigmatisering van Amsterdammers tijdens corona-crisis

Duo-raadslid Sheher Khan van DENK Amsterdam vroeg aandacht voor de gevolgen van stigmatisering voor Nederlanders met een Chinese of Oost Aziatische afkomst tijdens de coronacrisis. Hij benadrukte hierbij ook het belang van initiatieven zoals Asian Raisins. Wij sluiten ons uiteraard aan bij zijn pleidooi om te ‘destigmatiseren’ volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen stelden hierop een vervolgvraag aan het college om ook de betreffende Aziatische gemeenschappen en diverse grassroots-organisaties te betrekken in dit proces. Wethouder Groot Wassink benadrukte het belang van het onderwerp, hij gaat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie bekijken en hij komt er nog op terug.

Steun voor de culturele sector

Veel (duo)raadsleden van verschillende partijen deelden hun zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor kunst en cultuur in de stad. Het steunpakket van het kabinet is immers niet toereikend genoeg. Inmiddels heeft het college bekend gemaakt dat de sector 17 miljoen euro extra steun krijgt vanuit de gemeente. Dit is een belangrijke stap, waardoor veel instellingen weer even adem kunnen halen. Maar er is meer nodig. Wij maken ons in het bijzonder zorgen over de financiële situatie van huurders van Gemeentelijk Vastgoed. Wij hebben eerder al met ChristenUnie en DENK een motie ingediend om deze huren kwijt te schelden voor niet-commerciële organisaties die in acute financiële nood zitten. Die motie kreeg helaas geen steun van de coalitiepartijen. Wel werkt wethouder Meliani nog aan een plan hieromtrent. Bij de aankomende raad komen we hier nog op terug.

Noodzaak tot heropening van de Trans Health Clinic

Door de coronacrisis is de Safe House voor de trans gemeenschap gesloten, waardoor er ook geen spreekuren kunnen plaatsvinden in de Trans Health Clinic. De afgelopen twee maanden heeft Trans United heel veel gedaan om de gemeenschap te helpen, bijvoorbeeld door het uitdelen van voedselbonnen en het organiseren van online consultatiegesprekken. Maar er is meer nodig. Duo-raadslid So Roustayar heeft de wethouder gevraagd om extra maandelijkse middelen vrij te maken zodat de Trans Health Clinic in overeenstemming met de RIVM richtlijnen kan worden geopend. Wethouder Moorman zei dat ze hier op een later moment op terug moest komen.

Opvang voor vluchtelingen de Kempering

De groep vluchtelingen die al een half jaar lang in erbarmelijke omstandigheden verbleef in garage de Kempering, krijgt nu eindelijk toegang tot opvang. Er was een pandemie voor nodig om het voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Het punt is alleen dat dit college de groep nu opvang biedt omdat ze dit verplicht zijn volgens landelijke corona-richtlijnen voor dak- en thuislozen. De grote vraag blijft dus of het college deze groep en andere dak- en thuislozen weer op straat zetten als zij volgens de richtlijnen van het kabinet geen opvang meer hoeven te bieden? Wij blijven ervoor strijden dat alle dak- en thuislozen in de stad, ook na de crisis, onderdak hebben. Want onderdak is een basisrecht!

Containment of mitigatie?

Alle signalen wijzen erop dat het kabinet nog steeds een exit-strategie hanteert waarmee een geleidelijke verspreiding van het coronavirus wordt toegestaan, in tegenstelling tot de containment strategie waarmee juist zo min mogelijk besmettingen wordt nagestreefd. RIVM-topman Jaap van Dissel zegt bovendien dat de aangekondigde versoepelingen zijn gebaseerd op politieke afwegingen en niet op wetenschappelijk advies. Het kabinet weigert ook om inzichtelijk te maken op basis van welke adviezen, modellen en strategieën zij hun exit-strategie bepalen. Hiermee neemt het kabinet risico’s waardoor er onnodig veel mensen, ook Amsterdammers, besmet kunnen raken omwille van de druk om de economie te starten. Duo-raadslid Jazie Veldhuyzen sprak zijn zorgen hierover uit richting de burgemeester en hij vroeg haar naar de mogelijkheden om een eigen Amsterdamse exit-strategie te ontwikkelen waarin niet economische belangen maar mensenlevens centraal staan. Burgemeester Halsema antwoordde dat zij zich moet houden aan de richtlijnen die het kabinet opstelt.

Veel sekswerkers krijgen geen steun van de overheid

Sekswerkers kunnen pas vanaf september weer beginnen. Maar veel sekswerkers met een opting-in model (zzp) kunnen niet rekenen op steun van de overheid. Duo-raadslid So Roustayar vroeg daarom of het mogelijk is om sekswerkers die nu geen inkomen hebben te voorzien van financiële steun vanuit de gemeente. Burgemeester Halsema antwoordde dat wanneer sekswerkers "wit" werken, zij kunnen rekenen op steun van de overheid. Echter werken met een opting-in model is "wit", sinds sekswerkers geregistreerd zijn bij de belastingdienst en belasting afdragen. Hier komen wij dus nog op terug.

Met strijdbare groet,

De fractie van Amsterdam BIJ1

Zondag 10 mei 2020

BIJ1-kleurenbalk