1 - Jazie Veldhuyzen

(hij/hem)

Jazie Veldhuyzen (31) strijdt al sinds 2018 in de gemeenteraad voor een radicaal gelijkwaardige stad. Na eerst 3 jaar als rechterhand van Sylvana Simons actief te zijn geweest als duoraadslid, nam hij in november 2020 het stokje van haar over. Sindsdien zet hij zich als fractievoorzitter van Amsterdam BIJ1 onvermoeibaar in voor onderdak voor iedereen in de stad, basisrechten voor Amsterdammers zonder papieren, meer huisvesting en minder woningmarkt, meer cultuur en minder multinationals, structurele financiering voor bewonerscollectieven, een dekoloniale stad en een einde aan (racistisch) politiegeweld.

Voor zijn tijd in de parlementaire politiek was Jazie actief als sociaal werker en sociaal ondernemer, met een focus op jeugd en jongerenwerk. Verder is hij mede-oprichter van de Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië en is hij als activist o.a. betrokken geweest bij verschillende acties en organisaties op het gebied van (ongedocumenteerde) vluchtelingen, antiracisme en antikapitalisme.