Begrotingsbijdrage 2020

Begrotingsbijdrage 2020

Op woens­dag 6 novem­ber besprak de gemeen­te­raad de begro­ting van 2020. Frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons sprak namens BIJ1 over de zorg­plicht die het stads­be­stuur heeft voor de pla­neet en de bewo­ners van de stad. Voor­zit­ter, dank voor het woord. En...