Amsterdam roept de klimaatcrisis uit

Amsterdam roept de klimaatcrisis uit

Amster­dam heeft als eer­ste Neder­land­se stad een kli­maat­cri­sis uit­ge­roe­pen. Hier­mee geeft zij navol­ging aan wereld­ste­den als Lon­don, Que­bec, Praag, Mil­aan, Cork, Auck­land, Basel en Vati­caan­stad. Het uit­roe­pen van de kli­maat­cri­sis en...
Behoud het Mandela Park!

Behoud het Mandela Park!

Waar­om geen 1000 wonin­gen in het Von­del­park maar wel in het Nel­son Man­de­la Park? De gemeen­te Amster­dam heeft plan­nen lig­gen om het park in de Bijl­mer vol te bou­wen met nieu­we wonin­gen. Wonin­gen die zeker nodig zijn in onze...