Bestuur Amsterdam BIJ1 over schietincident DNB

Bestuur Amsterdam BIJ1 over schietincident DNB

Woens­dag 13 febru­a­ri stel­de frac­tie­voor­zit­ter Syl­va­na Simons vra­gen over het schiet­in­ci­dent bij DNB. Het is de taak van een volks­ver­te­gen­woor­di­ger om kri­ti­sche vra­gen te stel­len betref­fen­de het over­heids­func­ti­o­ne­ren – ook voor­dat een...
Stop klimaatverandering, tijd voor systeemverandering!

Stop klimaatverandering, tijd voor systeemverandering!

Op 14 febru­a­ri besprak de gemeen­te­raad de aan­zet tot de rou­te­kaart kli­maat­neu­traal. Samen met de stad gaat wor­den bedacht hoe Amster­dam in 2040 aard­gas­vrij en in 2050 kli­maat­neu­traal kan wor­den. Lees hier onze bij­dra­ge terug: De afge­lo­pen vijf...
BIJ1 voor een diverse stad

BIJ1 voor een diverse stad

Op 13 febru­a­ri sprak de Amster­dam­se raad over het diver­si­teits­be­leid van de gemeen­te. Bij onze bij­dra­ge dien­den we 12 moties in. Lees hier de oor­spron­ke­lij­ke spreek­tekst van Syl­va­na Simons terug: Dank aan de wet­hou­der voor deze uit­ge­brei­de...
Reactie BIJ1 op schietincident DNB

Reactie BIJ1 op schietincident DNB

Op woens­dag­avond 6 febru­a­ri heeft zich een dra­ma afge­speeld bij de Neder­land­se Bank. Voor alle betrok­ke­nen moet dit ver­schrik­ke­lijk zijn geweest. Een 31-jari­ge man met een nep­wa­pen is neer­ge­scho­ten door de poli­tie en een voor­bij­gaan­de fiet­ser...