Bestrijdt radicalisering door de oorzaken weg te nemen!

Bestrijdt radicalisering door de oorzaken weg te nemen!

Op 28 febru­ar besprak de gemeen­te­raad het beleid tegen radi­ca­li­se­ring en extre­mis­me. BIJ1 staat voor een aan­pak gericht op pre­ven­tie en het weg­ne­men van de oor­za­ken van radi­ca­li­se­ring en extre­mis­me. Lees hier de vol­le­di­ge bij­dra­ge van...
Flexwerk bij de gemeente Amsterdam naar beneden!

Flexwerk bij de gemeente Amsterdam naar beneden!

In de zomer van 2018 zet­te BIJ1 het hoge per­cen­ta­ge flex­wer­kers bij het call­cen­ter van de gemeen­te Amster­dam op de poli­tie­ke agen­da. Inmid­dels is er gemeen­te­breed nieuw beleid om flex­werk naar bene­den te bren­gen. Lees hier de bij­dra­ge van...
BIJ1 legt krans bij herdenking Februaristaking

BIJ1 legt krans bij herdenking Februaristaking

Her­den­king van de Febru­a­ri­sta­king bij de Dok­wer­ker. De naam­lo­ze man die staat voor de arbei­ders die in sta­king gin­gen, com­mu­nis­ten vaak (dat wordt zel­den ver­meld en ook nu weer niet), man­nen die de trams in de remi­se lie­ten, scho­lie­ren die de...
Politiek Café — Amsterdam BIJ1

Politiek Café — Amsterdam BIJ1

Wees wel­kom om samen met (ande­re) BIJ1ners tij­dens een drank­je over poli­tiek te pra­ten: Amster­dam­se of inter­na­ti­o­na­le poli­tiek, actu­e­le of struc­tu­re­le poli­tiek! Amster­dam BIJ1 Poli­tiek café — Elke eer­ste vrij­dag van de maand Wan­neer: Vrij­dag...
vreer verkerke over ADM

vreer verkerke over ADM

De dag nadat de VN brief was bezorgd, bericht­ten we jui­chend dat de red­ding was gear­ri­veerd. Voor­ba­rig helaas. We had­den niet gere­kend met een zoda­ni­ge arro­gan­tie van de macht. De lan­de­lij­ke en de Amster­dam­se over­heid lie­ten zich niets gele­gen...