Maak gendersensitiviteit de norm

Maak gendersensitiviteit de norm

“Ik had het onder­zoek van TNN niet nodig om te weten dat trans men­sen zoals ik ons altijd onvei­lig voe­len.” Met die woor­den open­de duo­raads­lid Vreer Ver­ker­ke het debat over het rap­port “Over­al op je hoe­de!” over geweld tegen trans per­so­nen. “Op straat,...
Gemeente opnieuw in de fout met flexwerkers

Gemeente opnieuw in de fout met flexwerkers

Nog geen maand nadat de gemeen­te­raad er op ini­ti­a­tief van BIJ1 voor zorg­de 35 mede­wer­kers bij het gemeen­te­lijk call­cen­ter een vast con­tract kre­gen gaat de gemeen­te opnieuw in de fout. 29 tot 42 flex­wer­kers (afhan­ke­lijk van of je het col­le­ge of de...
In de bres voor alleenstaande moeders

In de bres voor alleenstaande moeders

De kwets­ba­re posi­tie van alleen­staan­de moe­ders is door BIJ1 op de agen­da van de Amster­dam­se gemeen­te­raad gezet. Mas­saal stroom­den alleen­staan­de moe­ders toe om hun hart­ver­scheu­ren­de ver­ha­len te delen.   Alleen­staan­de moe­ders leven vaak in...