BIJ1 stelt vragen over politieoptreden op de Amsterdam Pride

BIJ1 stelt vragen over politieoptreden op de Amsterdam Pride

Afge­lo­pen week­end pak­te de Amster­dam­se poli­tie de opblaas­ba­re een­hoorns (!) af van de vreed­zaam demon­stre­ren­de groep We Reclaim Our Pri­de tij­dens de Amster­dam Pri­de. Even ver­der­op moch­ten niet-demon­stre­ren­de Pri­de-bezoe­kers onder­tus­sen...
Amsterdam BIJ1 demonstreert tegen vluchtelingenbeleid EU

Amsterdam BIJ1 demonstreert tegen vluchtelingenbeleid EU

Amster­dam BIJ1 is soli­dair met vluch­te­lin­gen en ver­zet zich tegen het inhu­ma­ne vluch­te­lin­gen­be­leid van de EU. Daar­om demon­streert zij vrij­dag 10 augus­tus op de Dam mee met bur­ger­be­we­ging See­brüc­ke. Bij­na dage­lijks ver­drin­ken er men­sen in de...