Jazie Veldhuyzen over klassenstrijd en identiteitspolitiek

Jazie Veldhuyzen over klassenstrijd en identiteitspolitiek

De Groe­ne Amster­dam­mer orga­ni­seer­de een avond over ‘iden­ti­teits­po­li­tiek tegen­over klas­sen­strijd’. Duo­raads­lid van Amster­dam BIJ1 Jazie Veld­huy­zen laat hel­der zien dat de strijd tegen het kapi­ta­lis­me en de strijd voor min­der­heids­rech­ten niet...
Jelle de Graaf beëdigd als duoraadslid

Jelle de Graaf beëdigd als duoraadslid

In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 27 juni is Jelle de Graaf beë­digd als duo­raads­lid van Amster­dam BIJ1. Jelle was de afge­lo­pen jaren actief voor de Pira­ten­par­tij in de bestuurs­com­mis­sie van Amster­dam West en als acti­vist. Als duo-raads­lid gaat...
vreer beëdigd als duoraadslid

vreer beëdigd als duoraadslid

In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 27 juni is vreer beë­digd als duo­raads­lid van Amster­dam BIJ1. vreer (klei­ne let­ter, die/hen/hun) is een queer en trans­ac­ti­vist met jaren­lan­ge erva­ring in de vre­des­be­we­ging en de bre­de­re link­se bewe­ging met...
Voltallige gemeenteraad solidair met aangevallen pers

Voltallige gemeenteraad solidair met aangevallen pers

Amster­dam is van­daag opge­schrikt door een aan­slag met een bestel­bus op het gebouw van de Tele­graaf Media Groep. Op 21 juni werd het gebouw waar de redac­tie van Pano­ra­ma huist bescho­ten met een anti­tank­wa­pen. Deze twee laf­fe aan­sla­gen pogen...
Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

In maart ver­o­ver­den we onze eer­ste raads­ze­tel. Daar­na waren we druk bezig met het for­me­ren van de frac­tie: Syl­va­na Simons als raads­lid, plus duo-raads­le­den en frac­tie­me­de­wer­kers om haar bij te staan. Daar­mee ver­dwe­nen er ook een paar men­sen uit...