PERSBERICHT//STOP DEPORTATIES AFGHANEN

PERSBERICHT // BIJ1 SPREEKT BIJ PROTEST DON’T SEND AFGHANS BACK Amster­dam, 18 febru­a­ri 2018 — In het week­end van 17 en 18 febru­a­ri wor­den tien­tal­len demon­stra­ties geor­ga­ni­seerd in ver­schil­len­de ste­den in Euro­pa in soli­da­ri­teit met Afghaan­se...